Wtorek, 2 marca 2021

imieniny: Heleny, Henryka, Halszki

RSS

Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym w PKO BP

05.07.2019 14:32 | 0 komentarzy | MP

Jedną z najbardziej wiążących człowieka z bankiem kwestii może być kredyt hipoteczny. Może to być jednocześnie szansa na zupełnie nowe życie, ale również zobowiązanie czasem bardziej wiążące niż nawet związek małżeński. Umowa o kredyt podpisywana jest na wiele lat oraz zawiera zapewnienie dla banku, że r=dana osoba regularnie będzie spłacać raty kredytu. Powstaje zatem pytanie jak wybrać najlepszy kredyt oraz czy oferty różnych banków się od siebie różnią znacząco. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak prezentuje się kredytowa oferta PKO Banku Polskiego S.A.

Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym w PKO BP
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeżeli przyjrzymy się statystykom dotyczącym kredytów w Polsce, bank PKO BP jest wśród liderów takich usług detalicznych. Może o tym świadczyć między innymi liczba udzielonych kredytów konsumpcyjnych, w tym także hipotecznych. Aż 30% wszystkich kredytobiorców hipotecznych decyduje się na pożyczkę właśnie w tym banku. Głównym wytłumaczeniem statystyk są cena kredytu, zaufanie społeczne jakim darzony jest bank PKO BP, a także dostępność placówek, które są rozlokowane w wielu miejscowościach w Polsce. Dodatkowo zaletą PKO BP jest fakt, że jest to bank polski.

Jak podkreśla w swoim artykule Michał Dawidowicz, specjalista ds. kredytów hipotecznych, przed rozpoczęciem planowania rozdysponowania budżetu uzyskanego dzięki kredytowi, warto oszacować, czy spełniamy określone warunki. Najważniejszą kwestią i pierwszym w kolejności etapem jest obliczenie dochodu. Jest to kluczowe dla oceny aktualnej sytuacji finansowej. Jeżeli dana osoba ma umowę o pracę na czas nieokreślony, musi przepracować przynajmniej sześć miesięcy w jednym miejscu pracy. Bank weźmie pod uwagę średni dochód z ostatnich dwunastu miesięcy, lub z krótszego okresu jeśli zatrudnienie nie trwało aż tak długo. Jeśli istnieją znaczące różnice pomiędzy średnią a wpływami za ostatnie pół roku, to bank zastrzega sobie możliwość przyjęcia niższej wartości.

W przypadku osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony, należy spełnić określone warunki:

  • nie może to być pierwsza umowa zawarta z danym pracodawcą,
  • potencjalny kredytobiorca powinien wykonywać zawód cieszący się prestiżem społecznym, co bezpośrednio wiąże się z zaufaniem społecznym,
  • jest szansa przedłużenia istniejącej umowy na podobnych warunkach i świadczą o tym przesłanki.

W niektórych przypadkach taka umowa może być traktowana przez bank podobnie do umowy na czas nieokreślony. Musi ona obowiązywać wówczas w danym miejscu zatrudnienia już ponad sześć miesięcy, a dodatkowo potrwa kolejne dwa lata. Ponadto, bank oblicza również średnią dochodów z ostatniego roku lub krótszą, jeśli zatrudnienie trwało krócej.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku umów o zlecenie oraz o dzieło. Powinny one trwać przynajmniej dwanaście miesięcy wstecz, z możliwą jedynie trzymiesięczną przerwą między poszczególnymi umowami. Tu jednak napotkać można kolejny wymóg - dana osoba musi być wyposażona w ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli składki nie są odprowadzane do ZUS-u, to należy okazać dowód posiadania prywatnego ubezpieczenia. Bank przyjmuje 65% wysokości dochodów przy średniej przychodu z ostatniego roku i 40% przy średniej przychodu, jeśli obowiązuje umowa o dzieło. Jeżeli natomiast prowadzona jest działalność gospodarcza to wymagane jest jej prowadzenie przez minimum dwanaście miesięcy. Istnieje również możliwość, aby w danym okresie działalność była zawieszona. Należy pamiętać, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego ostateczna decyzja banku może się różnić w zależności od danego przypadku.

Ograniczenia w stosunku do wieku kredytobiorcy to maksymalnie 80 lat w momencie przewidywanej spłaty kredytu. W przypadku, gdy osoba powyżej 80 roku życia posiada dochód stanowiący 60% łącznego dochodu wszystkich kredytobiorców również może zostać uwzględniona. Jeżeli chodzi o maksymalny okres kredytowania wynosi on w przypadku banku PKO BP 35 lat.

Wysokość wkładu własnego w PKO BP określana jest podobnie jak w przypadku konkurencji tego banku. Wymagane jest przynajmniej 10% wkładu własnego. Jednak klient musi zapłacić również za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Tym samym ta oferta może odróżniać się od innych konkurentów działających na polskim rynku.

Pomimo wyżej wymienionej niedogodności, PKO BP może pochwalić się tym, że przyznawanie decyzji o udzieleniu kredytu odbywa się szybko w porównaniu do innych banków. Powinno to trwać jedynie 21 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Jakiś czas temu PKO PB zaktualizował tabelę opłat i prowizji w odniesieniu do wcześniejszej spłaty. Od niedawna obowiązuje 0% już od początku procesu spłacania kredytu. Istnieje także możliwość nadpłacanie poprzez bankowość elektroniczną, a opcja ta nie zawsze jest dostępne u konkurencji. W celu skrócenia okresu kredytowania trzeba załączyć aneks do umowy, za który również trzeba dopłacić. Taka opłata wynosi 0,5% od pozostałego salda kredytu, minimum 200zł. Może to być znacząca niedogodność, jeśli weźmiemy pod uwagę powyżej opisane zalety.

Jak wynika z powyższego artykułu Bank PKO BP posiada w ofercie kredytu hipotecznego sporo zalet, które mogą zaważyć za jego wyborem. Jest również kilka wad, które mogą również powstrzymać przed taką decyzją. Zdecydowanie na plus można zaliczyć spłatę 0% już od samego początku, a także wkład własny w wysokości 10%. Jako zaletę warto także podkreślić dużą dostępność placówek tego banku. Do negatywnych aspektów oferty kredytowej PKO BP można zaliczyć prowizję w wysokości 0,5% od pozostałego salda kredytowego przy skróceniu okresu kredytowania lub pasywne podejście do uzyskania dochodów na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. Planując zaciągnięcie kredytu warto zapoznać się ze szczegółami oferty na stronie internetowej www.pkobp.pl albo udać się do najbliższego oddziału banku.

Materiał zewnętrzny