Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Eko-Okna będą współpracować z "Mechanikiem"

05.06.2019 06:00 | 0 komentarzy | ż

Eko-Okna objęły patronatem klasy CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu o profilach technik mechatronik oraz operator obrabiarek skrawających.

Eko-Okna będą współpracować z "Mechanikiem"
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

List intencyjny w tej sprawie podpisano 28 maja w siedzibie szkoły. Podpisy na dokumencie złożyli prezes Eko-Okien Adam Wajda oraz dyrektor szkoły Sławomir Janowski. W uroczystości wzięli także udział: Barbara Frankowicz – kierownik działu personalnego w firmie Eko-Okna S.A. oraz wicedyrektorzy "Mechanika" Marek Chrobok i Mirosław Uliczka.

Podczas rozmów towarzyszących podpisaniu listu intencyjnego obie strony wskazały, że współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z raciborskimi pracodawcami jest jednym z fundamentów rozwoju lokalnego rynku zatrudnienia oraz istotą wprowadzania reformy systemu kształcenia zawodowego opartego na realizacji praktycznej nauki zawodu

w realnych warunkach pracy.

Dodatkowo należy wskazać, że uzgodnienia, o których mowa wyżej, zostały zawarte w celu wieloletniego współdziałania na rzecz edukacji oraz wzbogacenia możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr zgodnie z potrzebami Eko-Okien, "Mechanika" oraz lokalnej społeczności. Strony podpisanego porozumienia zgodnie dostrzegają potrzebę wzajemnej współpracy w zakresie podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów CKZiU nr 2 na raciborskim rynku pracy.

źródło: CKZiU nr 2 "Mechanik", oprac. ż