Poniedziałek, 18 lutego 2019

imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława

RSS

Jak wygląda profesjonalny operat szacunkowy?

05.11.2018 19:45 | 0 komentarzy | (s)

Powszechnie zwykło się pod pojęciem operatu szacunkowego rozumieć pisemne opracowanie, w którym uprawniona do tego osoba (posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych) dokonuje wyceny prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, a także wartości innych ograniczonych praw rzeczowych, które zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym mogą zostać ustanowione na nieruchomości. Czasem przedmiotem operatu szacunkowego pozostają też dopiero mające powstać – przez wydzielenie – działki rekreacyjne lub budowlane, czy też lokale wyodrębniane z budynków wielorodzinnych. Większość sytuacji życiowych, w których pojawia się potrzeba wykonania operatu szacunkowego, wiąże się z ich obrotem oraz aktywnym uczestnictwem na rynku nieruchomości. Podstawowe bowiem zadanie, jakie spełniać ma przygotowany operat, związane jest z ustaleniem aktualnych rynkowych cen wycenianego prawa.

Jak wygląda profesjonalny operat szacunkowy?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Operat szacunkowy – jak powinien wyglądać?

Każdy operat szacunkowy składa się z kilku części, w których zawarte zostają istotne dla opracowania wiadomości i informacje. O ile jednak w ramach korporacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych wypracowane zostały ogólnie przyjęte, krajowe standardy wyceny nieruchomości oraz innych praw majątkowych (np. wyceny służebności przesyłu itp.), o tyle opracowanie przygotowane przez każdego, indywidualnie oznaczonego rzeczoznawcę majątkowego różnić może się nieznacznie treścią, z uwagi na przyjmowaną przez danego wykonawcę metodykę pracy. Niemniej, każdy prawidłowo przygotowany operat szacunkowy powinien składać się z tzw. części sprawozdawczej, w której dokonuje się opisu stanu prawnego nieruchomości oraz oceny jej stanu technicznego, wyposażenia, opisu posadowionych budynków, nasadzeń itp. Kolejne części operatu szacunkowego powinny przedstawiać przyjęte przez rzeczoznawcę majątkowego metody wyceny, szczegółowo opisując istotne dla nich czynniki oraz kryteria, którymi kierowano się przy ich wyborze oraz odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Dalsze części operatu dotyczą już stricte odniesienia cen rynkowych do wycenianej nieruchomości oraz przedstawienia wniosków końcowych w postaci rynkowej wartości prawa.

Komu zlecić wykonanie operatu szacunkowego?

Kryteria, jakie spełniać musi osoba zajmująca się na co dzień wyceną nieruchomości, określone zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji osoba taka wpisywana jest na listę rzeczoznawców majątkowych, uzyskując uprawnienia do sporządzania – na zlecenie sądów, organów państwowych oraz osób prywatnych – operatów szacunkowych. Tylko takiej osobie warto zlecić wykonanie wyceny nieruchomości (lub innego prawa). Dokonując z kolei wyboru pomiędzy poszczególnymi rzeczoznawcami, należy kierować się takimi kryteriami jak cena wykonania usługi, lokalizacja biura rzeczoznawcy, a także możliwe terminy wykonania oględzin oraz sporządzenia operatu. Warto także skorzystać z opinii innych osób, które zlecały już wcześniej wykonanie operatu.

więcej na: www.mojrzeczoznawca.pl

Materiał zewnętrzny