środa, 3 czerwca 2020

imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

RSS

03.11.2017 09:01 | 17 komentarzy | acz

Dobry czas dla górników. Nie minęły jeszcze echa deczyji o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla i wypłaty 10 tys. zł, a na górników czeka kolejna dobra nowina.

Wysokie barbórki dla pracowników JSW
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wszyscy pracownicy JSW otrzymają z okazji Dnia Górnika nagrodę, której wysokość zostanie wyliczona na zasadach obowiązujących przed 2014 rokiem – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego 18 października z pracodawcą przez reprezentatywne organizacje związkowe działające w spółce.

Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW podkreśla, że sytuacja firmy uległa znaczącej poprawie. Spółka posiada płynność finansową. Dobra koniunktura na węgiel koksujący panująca na rynkach światowych pozwoliła na wypracowanie w pierwszym półroczu tego roku zysku netto na poziomie 1,5 mld zł. – W tym zysku załoga powinna partycypować. Dwa lata temu, by ratować spółkę, każdy z pracowników oddał od 20 do 30 proc. swojego rocznego uposażenia – mówi związkowiec.

Zgodnie z zapisami porozumienia z 18 października, nagroda z okazji Dnia Górnika, czyli tzw. Barbórka wypłacona zostanie wszystkim osobom zatrudnionym w JSW, na zasadach obowiązujących przed 2014 rokiem. Jej wysokość dla poszczególnych osób wyniesie równowartość tzw. dniówki urlopowej pomnożonej przez 26, czyli będzie wyższa, od miesięcznego wynagrodzenia każdego pracownika. To oznacza, że nagroda barbórkowa będzie korzystniejsza od tej, którą pracownicy spółki otrzymali w 2016 i 2015 roku, gdy zgodzili się na ratowanie firmy.