Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Inwestycje EMPOLU istotnym aspektem w procesie ekologicznego zagospodarowania odpadów

20.09.2017 14:56 | 0 komentarzy | MP

Wysokie standardy w kwestii ochrony środowiska, obiekty budowane z najnowszych materiałów i nowoczesny system zagospodarowania odpadów to jedne z najważniejszych elementów działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Tworzone przez firmę instalacje przetwarzania odpadów są ważnym punktem w procesie ochrony środowiska.

Inwestycje EMPOLU istotnym aspektem w procesie ekologicznego zagospodarowania odpadów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Instalacje przetwarzania odpadów to inwestycje umożliwiające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Głównym celem ich funkcjonowania jest profesjonalna i przyjazna środowisku likwidacja odpadów oraz wzrost poziomu recyclingu surowców wtórnych. Przy ich budowie stosuje się najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które spełniają surowe normy środowiskowe.

Należące do EMPOLU obiekty są kompleksami budowlanymi zlokalizowanymi i urządzonymi zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa. Tego typu budowy muszą być w najwyższym stopniu szczelne i generować minimalne oddziaływanie na otoczenie. - Nasze instalacje są zakładami zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Obiekty spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii - powiedział Jerzy Piotrowski, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL. - Instalacja zapewnia  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji nadających się w całości, lub w części do odzysku – dodał J. Piotrowski.

W działalność inwestycji wpisuje się także selektywne zbieranie odpadów zielonych i innych bioodpadów. Następnie wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych, środków wspomagających uprawę roślin lub dopuszczonego do odzysku materiału po procesie kompostowania lub fermentacji (dopuszczonego w procesie odzysku R10). Instalacja gwarantuje składowanie: odpadów zmieszanych powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, odpadów komunalnych oraz pozostałości z ich sortowania.

Nieodłącznym aspektem kompostowania są towarzyszące procesom tlenowego rozkładu emisje odorów i odcieków.  - W związku z tym, aby działanie instalacji było jak najmniej uciążliwe dla lokalnej społeczności, przedsiębiorstwo stosuje sprawdzone procedury i technologie m.in. regularne dezynfekowanie środkami OWS. Co ważne, przebieg przetwarzania odpadów jest monitorowany przez całą dobę a częste kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska w sposób rzetelny, weryfikują odbywające się w instalacji procesy – mówił Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL.

Na dzień dzisiejszy EMPOL posiada pięć instalacji MBP o statusie RIPOK (mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów), 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 2 instalacje przetwarzania odpadów zielonych selektywnie zebranych oraz osiem innych (odpady selektywne zebrane, wytwórnie RDF, itp.). EMPOL obsługuje ponad 3 tysiące odbiorców którzy są klientami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi.

***

Autor tekstu: MAGDALENA MATUSIK / ADVENTURE MEDIA

Zdjęcia: Źródło: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

***

EMPOL Sp. z.o.o.- rodzinne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Tylmanowej. Od 20 lat zajmuje się transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ubiegłym roku, w ramach Partnerstwa Publiczno-Prawnego z Gminą Racibórz, EMPOL wybudował Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Szczegółowe informacje na temat Spółki dostępne są na stronie internetowej, pod adresem www.pukempol.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Materiał zewnętrzny