Niedziela, 26 stycznia 2020

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Więcej wyrobisk i głębsze szyby, czyli pomysły PGG na kolejnych kilkanaście lat

10.05.2017 16:26 | 3 komentarze | acz

Podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego 10 maja Polska Grupa Górnicza przedstawiła strategię na lata 2017-2030. Zakłada ona, że PGG pozostanie najważniejszym polskim producentem wysokiej jakości paliw stałych.

Więcej wyrobisk i głębsze szyby, czyli pomysły PGG na kolejnych kilkanaście lat
Tomasz Rogala, prezes PGG podczas dzisiejszego wystąpienia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Dokładnie rok temu powołaliśmy Polską Grupę Górniczą. Przez ten czas spółka została dokapitalizowana przez inwestorów, podjęła trudne działania restrukturyzacyjne i zwiększyła swój potencjał o aktywa KHW. Dziś potrzebuje nowej strategii, która zagwarantuje jej długotrwały rozwój. Zaprezentowany przez nią plan w moim przekonaniu to zapewnia. Jako największy producent węgla kamiennego w Europie PGG musi zwiększyć wydajność, konkurencyjność, rozwinąć sprzedaż i stać się nowoczesną firmą o mocnych podstawach ekonomicznych – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

- Konsekwentne działania, które podjęliśmy w Ministerstwie Energii sprawiły, że możemy mówić dzisiaj o perspektywach i budowaniu fundamentów, a nie o gaszeniu pożarów w górnictwie. Podjęliśmy się trudnego zadania restrukturyzacji polskiego górnictwa i udowodniliśmy, że działamy systematycznie i przemyślanie. Strategia PGG jest tego dowodem – zaznacza Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Głównym celem strategicznym PGG w zakresie sprzedaży jest dostosowanie oferty produktowej do indywidualnych potrzeb klientów oraz optymizacja portfela produktów. PGG swoje produkty oferuje energetyce zawodowej, ciepłownictwu i energetyce przemysłowej oraz klientom indywidualnym. Spółka w przygotowanej strategii zakłada stabilizacja udziału w segmencie energetyki zawodowej (do 41% w 2030 r.), zwiększenie udziału w segmencie ciepłownictwa i energetyki przemysłowej (do 77 % w 2030 r.) oraz w segmencie klientów indywidualnych (do 53% w 2030 r.).

W obszarze produkcji celem strategicznym spółki jest doskonalenie technologii produkcyjnych oraz wzrost efektywności. Priorytetem dla PGG jest zapewnienie odpowiedniej nowych złóż eksploatacyjnych zapewniających oczekiwany poziom produkcji. Dzięki standaryzacji możliwe będzie wykorzystanie majątku i sprzętu w różnych miejscach. Spółka podejmie także działania inwestycyjne w zakresie: drążenia wyrobisk (1 767 km), inwestycji w urządzenia transportowe, głębienia i modernizacji szybów.

Zadaniem Polskiej Grupy Górniczej w zakresie finansowym jest zapewnienie inwestorom oczekiwanej stopy zwrotu poprzez gwarancję rentowności sprzedaży, osiąganie założonego poziomu zysków oraz utrzymaniu dodatnich przepływów pieniężnych.

Spółka dba o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa miejsca pracy i harmonijnym funkcjonowaniu w otoczeniu lokalnym. W strategii założono, że kluczowym zadaniem w zakresie pracowniczym będzie uniknięcie luk pokoleniowych oraz wprowadzenie skutecznego motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

W zakresie ochrony środowiska Polska Grupa Górnicza neutralizuje oddziaływanie na środowisko naturalne oraz efektywnie wykorzystuje kopaliny towarzyszące (np. metan do silników gazowych). Do 2030 roku spółka na ochronę środowiska przeznaczy kwotę 2,6 mld złotych.

- Prezentując strategię PGG chcemy pokazać pomysł na to co przed nami. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas spoczywa, bowiem PGG pozostanie najważniejszym polskim producentem węgla, zapewniającym bezpieczeństwo energetycznego kraju. Przygotowaliśmy strategię, by jak najlepiej wywiązać się z tego zdania – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.