Sobota, 21 kwietnia 2018

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Nowelizacja przepisów o chwilówkach - ustawa antylichwiarska

17.02.2017 13:07 | 0 komentarzy | (s)

W związku z wejściem w życie zmian dotyczących pożyczek, w tym niezwykle popularnych wśród Polaków chwilówek, można mówić o większej ochronie konsumentów. Nowelizacje prawne, które obowiązują od 11 marca 2016 roku, wprowadziły szereg istotnych zmian. Zapoznaj się z nimi i dopilnuj, żeby firma pożyczkowa cię nie oszukała. Znajomość swoich praw i obowiązków firmy pożyczkowej pozwoli ci na ustrzeżenie się przed nieuczciwymi praktykami.

Nowelizacja przepisów o chwilówkach - ustawa antylichwiarska
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oto zmiany, które zaczęły obowiązywać od 11 marca 2016 r.:

  1. Każda firma pożyczkowa musi posiadać minimalny kapitał początkowy wynoszący 200 tys. zł, przy czym kapitał minimalny nie może pochodzić z pożyczek. W związku z tą zmianą z rynku wyeliminowano małe firmy, powstające po to, żeby szybko oszukać jak najwięcej klientów.
  2. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) objęła nadzorem również firmy pożyczkowe. Jeżeli zajdą ku temu jakiekolwiek powody, KNF ma prawo do objęcia monitoringiem warunków pożyczek znajdujących się w ofertach firm pozabankowych. Jeżeli firma pożyczkowa będzie utrudniała pracę KNF, będzie musiała ponieść karę do 500 tys. zł.
  3. Całkowity koszt pożyczki może wynosić do 100% kwoty udzielonej pożyczki w okresie kredytowania.
  4. Koszty pozaodsetkowe chwilówki nie mogą być większe niż 25% jej wartości oraz 30% w skali roku. W ramach kosztów pozaodsetkowych pożyczki analizuje się także opłatę za ewentualne przedłużenie terminu spłaty pożyczki.
  5. Koszty odsetkowe (oprocentowanie) chwilówki nie może być większe niż 4-krotność kredytu lombardowego NBP.
  6. Opłaty naliczane za opóźnienia w spłacie zobowiązania nie mogą być większe niż 6-krotnośc stopu lombardowej kredytu określanej przez NBP.
  7. Wszystkie koszty chwilówki obowiązują w przedziałach czasowych, które wynoszą po 120 dni. W związku z tym trudno będzie zaciągnąć kolejną pożyczkę w innej firmie w tym okresie. Może to niejako przeciwdziałać popadnięciu w tzw. pętlę zadłużenia.
  8. Chwilówki nie mogą być już spłacane w nieskończoność – nałożono bowiem limity odnoszące się do przedłużania terminu spłaty (tzw. rolowanie pożyczek). Firmy pożyczkowe w związku z tymi ograniczeniami wprowadziły jednak nowy produkt – chwilówki na raty.
  9. Podniesiono kary za nadużycia nakładane na firmy pożyczkowe.

Wprowadzone zmiany już wpłynęły na rynek usług finansowych. Istotnie zwiększono bezpieczeństwo pożyczkobiorców i rozszerzono zakres kontroli nad pozabankowymi firmami pożyczkowymi. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i konsumentów, zwiększenie transparentności oraz legitymizacji branży. Eksperci zaznaczają, że wprowadzone ograniczenia mogą źle wpłynąć na kondycję firm pożyczkowych – szczególnie tych, których działania wydawały się nieetyczne. W szczególności chodzi bowiem o to, że firmy nie mogą już nakładać na swoich klientów horrendalnie wysokich opłat dodatkowych, np. za rozpatrzenie wniosku czy z tytułu ubezpieczenia.

W razie podejrzenia, że firma pożyczkowa łamie postanowienia nowelizacji, można zgłosić się po pomoc do Rzecznika Finansowego albo Federacji Konsumentów. Aktualne i rzetelne rankingi finansowe dostępne są na stronie porownywarka-chwilowek.co.pl

Materiał zewnętrzny