Piątek, 29 maja 2020

imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

RSS

W JSW Barbórka z odsetkami. Również dla administracji

17.11.2016 23:03 | 0 komentarzy | acz

Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Tomasz Gawlik poinformował, że tegoroczna nagroda barbórkowa zostanie wypłacona w dwóch ratach - grudniowej (2016) oraz marcowej (2017), powiększonej o odsetki z tytułu przesunięcia terminu realizacji świadczenia. 

W JSW Barbórka z odsetkami. Również dla administracji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To, jak też nadpłatę deputatu węglowego za 2015 rok - gwarantuje porozumienie podpisane 27 października przez pracodawcę i reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA.

Strony porozumienia uwzględniły fakt, że do dziś nie udało się uzgodnić wykazu stanowisk pracy uznawanych za administracyjne, dzięki czemu pracownicy administracji również "barbórkę" otrzymają, bez względu na zapis porozumienia z 16 września 2015 r., zgodnie z którym "do nagrody nie są uprawnieni pracownicy administracji" (§ 3 ust. 4 pkt 3).

Pieniądze trafią zatem na konta wszystkich pracowników JSW spełniających niezbędne kryteria - "zgodnie z zapisami wypowiedzianych ZUZP i postanowień § 3 ust. 4 pkt. 1), 2), 4) i 5) Porozumienia z dnia 16 września 2015 roku".

Oprócz zasad wypłaty tegorocznej "barbórki", uzgodniono kwestię nadpłaty deputatu węglowego za rok 2015. Świadczenie zostało zrealizowane w łącznym wymiarze 7,16 t, tymczasem zapadające wyroki sądowe nakazują jego pełną realizację (8 t). Porozumienie stanowi, że Spółka nadpłaci uprawnionym pracownikom równowartość brakujących 0,84 t węgla wraz z odsetkami ustawowymi do końca lutego przyszłego roku.