Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Likwidacja KWK Anna krok po kroku

12.06.2016 07:43 | 5 komentarzy | mak

Gośćmi ostatniej komisji rozwoju, planowania i budżetu w Pszowie byli przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń i Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej. Rozmowy dotyczyły przyszłości terenów po Kopalni Węgla Kamiennego Anna.

Likwidacja KWK Anna krok po kroku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, że 31 marca została podpisana mowa dotycząca bezpłatnego przekazania KWK Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). 1 kwietnia utworzono więc w SRK oddział KWK Anna (aktualnie obowiązujący plan ruchu obejmuje okres od 30.03.2016 r. do 31.12.2017 r.).– SRK przejęła obiekty na terenie byłej kopalni, ale tylko te, które bezpośrednio służą eksploatacji górniczej – dowiedzieliśmy się.

Oddział KWK Anna w SRK obejmuje rejon szybów Chrobry I i Chrobry II oraz rejon szybu Ryszard II. Jeśli chodzi o Zakład Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej, to pod jego zarządem znajdują się: teren dawnej dyrekcji, budynek Kasyna (NOT) czy rejon szybu Jedłownik III. Jest też teren prywatny, zakupiony przez inwestora – obejmuje on obszar dawnego zakładu przeróbczego. Wiadomo, że jeśli chodzi o obiekty służące bezpośrednio kopalni, to docelowo pozostać ma tylko budynek maszyny wyciągowej. Z kolei ZZM KW zadeklarował miastu Pszów otwartość i gotowość współpracy.

(mak)


Program likwidacji KWK Anna na lata 2016–2018

Rok 2016:

– Obsługa szybów Ryszard II i Chrobry I do czasu zakończenia eksploatacji ściany R–15 w pokładzie 713/1–2

– Likwidacja budynków w rejonie suwnic kopalniach

– Tamowanie części wyrobisk dołowych

– Przygotowanie projektów likwidacji szybów

– Przygotowanie projektów likwidacji pozostałych obiektów budowlanych

– Dzierżawa lub sprzedaż terenu kopalni

Rok 2017:

– Wyłączenie wentylatorów na szybie Ryszard II

– Rozpoczęcie likwidacji szybów Ryszard I i Chrobry I

– Likwidacja zbędnej infrastruktury powierzchniowej, w tym wieży szybowej szybu Chrobry II

– Dzierżawa lub sprzedaż terenu kopalni

Rok 2018:

– Ukończenie likwidacji szybów

– Uporządkowanie terenu po prowadzonych rozbiórkach

– Sprzedaż terenów kopalni