Sobota, 21 września 2019

imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

RSS

Kompania Węglowa zrywa porozumienie. Nie ma pieniędzy na czternastkę

29.01.2016 14:17 | 32 komentarze | acz

- Najbliższe dwa-trzy lata będą bardzo trudne dla górnictwa węglowego. Spodziewana jest nadprodukcja surowca, silna konkurencja i w efekcie możliwy jest dalszy spadek cen węgla. Spółka nie może wobec takich zagrożeń przejść obojętnie - tłumaczy zarząd największej spółki górniczej w Europie.

Kompania Węglowa zrywa porozumienie. Nie ma pieniędzy na czternastkę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Polska Grupa Górnicza, która ma powstać na przełomie kwietnia i maja 2016 roku musi być przygotowana na stawianie czoła trudnym wyzwaniom. Aby pozyskać inwestorów, którzy dokapitalizują spółkę konieczna jest dalsza poprawa wyników finansowych, redukcja kosztów, niezbędne są też oszczędności w kosztach pracy.

17 lipca 2015 podpisano porozumienie, które gwarantowało, że w Polskiej Grupie Górniczej (Nowej Kompanii Węglowej) do czasu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, jednak nie dłużej niż przez rok będą stosowane postanowienia dotychczasowych porozumień zbiorowych.

- Termin powstania Polskiej Grupy Górniczej znacznie odbiega od pierwotnych zamierzeń, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy dalszemu pogorszeniu uległa sytuacja w otoczeniu rynkowym spółki. W okresie od lipca 2015 do stycznia 2016 ceny węgla energetycznego na rynku europejskim spadły z poziomu ok. 58 do 45 USD (tj. – 23%) za tonę miałów o kaloryczności 25 MJ/kg. Aktualnie brak podstaw do prognozowania istotnego wzrostu cen węgla w kraju i na świecie w perspektywie najbliższych lat - tłumaczy Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej.

Jak dodaje, upływ czasu i trudna sytuacja spółki nie pozwala na kontynuowanie obecnych systemów płacowych przez kolejne 12 miesięcy. Potrzebne są szybkie działania i uelastycznienie systemu pracy i płac z uzależnieniem od osiąganych wyników.

Kompania Węglowa S.A. i Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. zdecydowały wypowiedzieć porozumienia zawarte w dniu 17 lipca 2015r. Samo wypowiedzenie porozumienia niczego nie zmienia w obecnych warunkach zatrudnienia, a pracodawca proponuje stronie społecznej niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia nowego porozumienia jeszcze przed powstaniem Polskiej Grupy Górniczej.

Konieczne jest również rozłożenie na raty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tki za 2015 rok, ponieważ Spółka przed powstaniem Polskiej Grupy Górniczej i jej dokapitalizowaniem nie będzie posiadała środków na terminową wypłatę całej nagrody.

Priorytetem jest ochrona miejsc pracy w 11 kopalniach Kompanii Węglowej.