Biznes
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Filary Ziemi Raciborskiej i srebrny jubileusz Raciborskiej Izby Gospodarczej [ZDJĘCIA]

Mieszko SA, Agromax, Gabriela, Auto Koza, SAFER, Hagemann oraz Wilhelm Wolnik to laureaci tegorocznej edycji Filarów Ziemi Raciborskiej.

Filary Ziemi Raciborskiej i srebrny jubileusz Raciborskiej Izby Gospodarczej [ZDJĘCIA]

Elity raciborskiego biznesu, przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych z całego powiatu raciborskiego spotkały się w Pałacyku RAFAKO na uroczystej gali Filarów Ziemi Raciborskiej oraz 25-lecia Raciborskiego Izby Gospodarczej. Na początku głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej RIG Jacek Leśniowski. Przypomniał on pełne nadziei ale i trudności lata, gdy grupa przedsiębiorców z Raciborza postanowiła się zrzeszyć, aby wspólnymi siłami odnaleźć się na wolnym rynku.

- Sytuacji nie ułatwiała dobrze przygotowana w naszym regionie konkurencja zagraniczna. Nie wszystkim przedsiębiorcom się udało, nie wszyscy przetrwali, ale powstało też wiele firm, które odniosło sukces - wspominał J. Leśniowski.

Następnie przedstawiono historię Raciborskiej Izby Gospodarczej, akcentując kamienie milowe w działalności zrzeszenia - powódź z 1997 roku, podczas której ucierpiało 47 z 80 zrzeszonych w izbie firm, utworzenie we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zainicjowany w 2002 roku koncert charytatywny Gwiazdka Serc (do tej pory udało się zebrać w sumie 500 tys. zł), pierwszą galę Filarów Ziemi Raciborskiej (2008) oraz utworzenie platformy informacyjnej dla przedsiębiorców SilesiaINFO.

W trakcie gali uhonorowano Janusza Glinkę (współzałożyciel kupieckiej izby, która później przekształciła się w RIG), Stanisława Biela (pełnił funkcję prezesa izby przez 17 lat) oraz Andrzeja Żółtego (prezesa Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego).

Poproszona o zabranie głosu Gabriela Lenartowicz (wicewojewoda śląski, wkrótce posłanka Sejmu RP) w swoim przemówienia zwróciła uwagę, że srebrne jubileusze zrzeszeń przedsiębiorców wpisują się w 25-lecie "naszego dążenia do normalności - normalnej gospodarki - normalnego funkcjonowania i działania". G. Lenartowicz zwróciła uwagę, że izby gospodarcze nie zostały w tym czasie zaopatrzone w odpowiednie prerogatywy prawne, które pozwoliłyby im wywierać większy wpływ i samodecydować o kształcie życia gospodarczego kraju. - Myślę, że to wszystko przed nami - powiedziała G. Lenartowicz.

Prezydent Raciborza Mirosław Lenk podzielił się z przedsiębiorcami informacjami nt. podejmowanych aktualnie przez władze miasta działań dotykających przedsiębiorczości  - poszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Ostrogu (trzy działki zostały już zagospodarowane, kolejne trzy wkrótce zostaną sprzedane trzem przedsiębiorcom z Raciborza) oraz przystąpienie do uzbrojenia tych terenów. W przyszłym roku władze planują rozpoczęcie uzbrajania terenów dla małych przedsiębiorców przy ul. Bartka Lasoty oraz budowę trzydziestu sześciu mieszkań na Ostrogu (TBS-ów). Prezydent liczy również na sprzedaż terenów po byłej cukrowni.

Starosta Ryszard Winiarski podziękował przedsiębiorcom za pomoc w reorganizacji szkolnictwa zawodowego (celem reformy jest większe dostosowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego do potrzeb rynku pracy, w tym zapotrzebowania na fachowców zgłaszanego przez raciborskich przedsiębiorców). - Udało nam się po wielu latach i dzisiaj dziękuję wszystkim, którz nam w tym pomogli. Idziemy bardzo mocno w kierunku szkolnictwa zawodowego - powiedział.

Następnie przystąpiono do wręczenia Filarów Ziemi Raciborskiej. Poniżej publikujemy listę laureatów, których nagrodzono w tym roku.

  • Mieszko S.A. (kat. duże firmy)
  • Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „AGROMAX” Sp. z o.o. (kat. średnie firmy)
  • SAFER Sp. J (kat. małe firmy)
  • Salon Odzieżowy Gabriela (kat. mikrofirmy)
  • Bosh Service Auto Koza (kat. rzemiosło)
  • Wilhelm Wolnik (kat. społeczna)
  • Hagemann a.s. (za współpracę transgraniczną.

W imieniu wszystkich tegorocznych laureatów głos zabrał Wilhelm Wolnik. Dziękując Raciborskiej Izbie Gospodarczej, władzom miasta i powiatu za wyróżnienie zwrócił uwagę, że samorząd nie może stać daleko od przedsiębiorstw. - Najważniejszą rzeczą jaka może być - jest człowiek. I służenie temu człowiekowi. Właśnie tego dokonuje Raciborska Izba Gospodarcza oraz samorządy powiatu raciborskiej - powiedział.

Filary Ziemi Raciborskiej wręczane są przez RIG od 2008 roku. Od trzech lat gala ma charakter międzynarodowy (uczestniczą w niej partnerzy z Czech). Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie statuetkami osiągnięć przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych zasłużonych dla szeroko rozumianego społecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i Powiatu Raciborskiego.

Tegoroczna gala wręczenia Filarów Ziemi Raciborskiej została zorganizowana 28 października w Domu Strzeleckim RAFAKO. Oprawę artystyczną gali zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Raciborskiego Centrum Kultury oraz działający przy RCK zespół wokalny PERSPEKTYWA.

Poniżej publikujemy przygotowane przez RIG informacje na temat tegorocznych "Filarów Ziemi Raciborskiej".

Wojtek Żołneczko | Paweł Okulowski


Mieszko S.A.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. są producentem słodyczy z kilkunastoletnią historią i rozpoznawalną marką handlową. Od początku swej działalności firma specjalizowała się w produkcji wyrobów czekoladowych oraz karmelków, natomiast nabycie w 2000 roku Spółdzielni Walter umożliwiło firmie poszerzenie oferty o pieczywo cukiernicze. Ponadto Mieszko S.A. działa na rzecz społeczności lokalnej m.in. wspierając darowiznami takie instytucje jak: domy dziecka, hospicja oraz inne instytucje lokalne o działalności prospołecznej. Co więcej, aktywnie uczestniczy w pomocy na rzecz osób chorych poprzez wkład w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

AGROMAX
Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o. założone zostało w 1993 roku, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęło trzy miesiące później na majątku po byłym Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dziś gospodaruje na areale liczącym łącznie 2621 ha użytków rolnych, które znajdują się w powiecie raciborskim na terenie gminy Miasto Racibórz i gmin rolniczych Krzanowice, Rudnik i Krzyżanowice. Przedsiębiorstwo AGROMAX prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

SAFER Sp. J.
Firma SAFER to rodzinna firma z długoletnią tradycją, która powstała w 1991 roku jako spółka cywilna braci Józef i Daniel Sbeczka. Natomiast od roku 2009 funkcjonuje jako spółka jawna. Przedsiębiorstwo zajmuje się zarówno handlem hurtowym, jak i detalicznym w szerokim asortymencie materiałów budowlanych, pokryciowych, wykończeniowych oraz instalacyjnych. Ponadto wykonuje także kompleksowe usługi geodezyjno – kartograficzne.

Salony Odzieżowe GABRIELA
Pani Gabriela Kowalczyk rozpoczęła swoją działalność od usług krawieckich, które prowadziła przy ul. Wieczorka 88. Dzięki ambicji, pasji i ogromnemu zaangażowaniu firma zaczęła się intensywnie rozwijać, a rok 1998 zapoczątkował poszerzenie oferty o szycie sukien ślubnych i komunijnych. Bez wątpienia sukcesem przedsiębiorstwa jest bogata tradycja oraz sprowadzanie odzieży z najlepszych firm z terenu całej Polski. Od 2000 roku Salony Odzieżowe GABRIELA uczestniczą w organizacji corocznej imprezy charytatywnej „Gwiazdka Serc” oraz angażują się w działalność filantropijno-charytatywną na terenie Raciborza i okolic.

Bosh Service Auto Koza
Bosh Service Auto Koza to firma, której początki sięgają lat dziewięćdziesiątych. Natomiast w 2005 roku przedsiębiorstwo przystąpiło do międzynarodowej sieci Bosh Car Service. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie wszelkich napraw w samochodach osobowych i dostawczych wszystkich marek do 3,5 tony. Ponadto firma specjalizuje się w okresowych przeglądach oraz bieżących naprawach eksploatacyjnych – hamulce, zawieszenia, układy rozrządu, serwis ogumienia, remonty silników i skrzyni biegów. Warto wiedzieć, że firma zajęła w 2014 roku drugie miejsce w III Międzynarodowej sieci Bosh Car Service.

Wilhelm Wolnik
Pochodzący z Zabełkowa Wilhelm Wolnik swoją pracę zawodową rozpoczął w 1935 roku, pracując kolejno: w latach 1953 – 1964 jako nauczyciel, a od 1964 roku jako dyrektor szkoły w Zabełkowie. Zajmował stanowisko naczelnika i wójta gminy Krzyżanowice z 2- letnią przerwą, kiedy sprawował mandat posła na Sejm X kadencji RP. Za swoje osiągnięcia zawodowe został odznaczony w 1974 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1979 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1984 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś w 1988 r. otrzymał Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Za całokształt pracy zawodowej, która przyczyniła się w sposób szczególny do rozwoju krzyżanowickiej wspólnoty samorządowej w latach 1974 – 2002 – Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice w dn. 10.10.2002 r. został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Krzyżanowice”. Specyfika pracy na zajmowanym stanowisku w całym okresie pracy zawodowej wymagała z jego strony wielkiego poświęcenia, zaangażowania i odpowiedzialności, starał się by mieszkańcom tej gminy żyło się dobrze i bezpiecznie.

HAGEMAN A.S.
HAGEMAN A.S. to mieszcząca się w Opawie (Czechy) firma, której historia sięga 1932 roku - wówczas założone zostało przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą i serwisem samochodów. W miarę upływu lat, zakres usług powiększał się o produkcję i serwis nadwozi dostawczych, produkcję pojazdów własnej konstrukcji, montaż urządzeń i akcesoriów. Ponadto firma zajmuje się sprzedażą nowych pojazdów, samochodów dostawczych i ciężarowych (IVECO, PEUGEOT, Mercedes itp.). Co więcej, HAGEMAN A.S. promuje sport poprzez wsparcie finansowe oraz działa na rzecz współpracy między przedsiębiorstwami a szkołami w Opawie.

Ludzie

Gabriela Lenartowicz

Poseł na Sejm

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].