Wtorek, 18 grudnia 2018

imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

RSS

Co brać pod uwagę analizując rentowność lokat bankowych?

10.01.2015 13:43 | 0 komentarzy | (s)

Wiadomo, że oprocentowanie podawane przez banki przy ofercie lokat bankowych nie decyduje w pełni, jaki będzie przyszły zysk z depozytu. Obliczając potencjalne zyski z lokaty należy pamiętać o kilku kwestiach. Dopiero uwzględniając te wszystkie czynniki możemy ocenić czy dana lokata jest rzeczywiście dla nas opłacalna. Jak zatem sprawdzić realną rentowność lokaty?

Co brać pod uwagę analizując rentowność lokat bankowych?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie lokat podawane przez banki to oprocentowanie nominalne. Najczęściej jest podawane w skali roku – pomimo tego, że lokata jest oferowana na okres np. kilku miesięcy. Dlatego nasz zysk będzie niższy, niż gdybyśmy przemnożyli wyłącznie kwotę depozytu przez oprocentowanie. Poza tym oprocentowanie może być stałe lub zmienne, co znacząco wpływa na nasze potencjalne zyski z lokat. Stałe oprocentowanie jest gwarancją niezmienności zysku. Oprocentowanie zmienne może być uzależnione od wskaźników rynkowych – np. stopy WIBOR, na którą wpływ mają stopy procentowe. W czasie podwyżek stóp procentowych, klient ze stałym oprocentowaniem lokaty nie może liczyć na większą kwotę odsetkową. Z kolei osoba posiadająca lokatę ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła oczekiwać, że oprocentowanie posiadanego depozytu wzrośnie. Wśród rodzajów oprocentowania można również wymienić oprocentowanie progresywne, które zmienia się stale w każdym okresie kapitalizacji odsetek (np. co miesiąc). W takim przypadku, analizując potencjalny zysk należy uśrednić oprocentowanie.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja określa, jak często będą dopisywane odsetki do kapitału zdeponowanego na lokacie bankowej. Kapitalizacja odsetek jest ważna w kontekście przyszłych zysków z lokaty, dlatego że – im częstsza, tym kwota odsetkowa będzie wyższa. Działa tutaj tzw. zasada procentu składanego. Kapitalizacja proponowana przez polskie banki odbywa się przeważnie co miesiąc. Są jednak oferty, które posiadają dzienną kapitalizację odsetek lub kapitalizację na koniec terminu zapadalności lokaty.

Podatek Belki

Jak już wcześniej było napisane – banki oferując lokatę podają oprocentowanie nominalne depozytu. Oznacza to m.in., że oprocentowanie te nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych – czyli tzw. podatku Belki. Jest on pobierany od wszelkich zysków z inwestycji kapitałowych – np. zysków z akcji, obligacji, lokat terminowych. Podatek wynosi 19% i w przypadku lokat jest pobierany automatycznie przez bank po zakończeniu depozytu i wypłacaniu środków.

Podsumowanie

Na realne zyski z lokat bankowych wpływa kilka czynników - m.in. oprocentowanie nominalne. Jednak to podawane przez banki nie uwzględnia podatku Belki, ani sposobu dopisywania odsetek do kapitału początkowego – o czym należy pamiętać. Warto, oprócz wymienionych czynników, mieć na uwadze poziom inflacji w naszym kraju. Inflacja decyduje o tym, jakie realne zyski osiągniemy z lokaty. W tej chwili Polska posiada jedną z najwyższych realnych stóp procentowych w Europie. Oznacza to, że przy uwzględnieniu inflacji zyski z lokat zakładanych w Polsce są jednym z najwyższych na Starym Kontynencie.

Materiał zewnętrzny