Poniedziałek, 25 września 2017

imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

RSS

Kompania Węglowa likwiduje deputat węglowy dla emerytów i rencistów

23.09.2014 16:07 | 57 komentarzy | żet

- To była trudna, ale i niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość (...) Utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi - argumentuje Mirosław Taras, prezes KW S.A.

Kompania Węglowa likwiduje deputat węglowy dla emerytów i rencistów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. informuje, iż podjął Uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r. Tym samym wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych z dnia 20 grudnia 2013 roku i z dnia 6 lutego 2014 roku. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.

Ekwiwalent wypłacany przez ZUS bez zmian

Uchwała nie ma zastosowania do osób, których uprawnienie do bezpłatnego węgla jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 ze środków budżetu państwa.

Mowa o byłych pracownikach kopalń postawionych w skład likwidacji, którzy uzyskali prawo do emerytury lub renty oraz ekwiwalentu pieniężnego deputatu  przed 1 stycznia 2007 roku - w ich wypadku ekwiwalent wypłacał i będize nadal wypłacać ZUS. Podobnie rzecz ma się m. in. z pracownikami likwidowanych kopalń, którzy prawo do emerytury lub renty i deputatu uzyskają przed 1 stycznia 2016 roku.

Kompania chce, żeby deputat wypłacało państwo

Jednocześnie Kompania Węglowa S.A. podkreśla że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia dla uprawnionych osób.

- Podjęcie Uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych podyktowane było trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, która nie jest w stanie dalej zaliczać tego świadczenia w ciężar swoich kosztów oraz koniecznością stabilizacji kapitałów własnych i tym samym likwidacją zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa - wyjaśnia Kompania Węglowa.

Mirosław Taras, prezes zarządu Kompanii Węglowej S.A.

To była trudna, ale i niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości podejmując tę Uchwałę. Teraz musimy zabiegać o długoterminowe źródła finansowania, które pozwolą nam na wdrożenie programu restrukturyzacji zapewniającego firmie poprawę efektywności i stabilną pozycję rynkową.

Działania Zarządu nie mają charakteru restrykcyjnego wobec byłych pracowników. Szanujemy prawa nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglowego. Kompania nie może jednak ponosić dalej kosztów tego świadczenia. To jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje. Tak jak w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do deputatu węglowego realizowane są przez państwo, tak powinno być też z górnikami.

Deputaty węglowe KW S.A. – podstawowe dane:

  • uprawnieni – aktualni emeryci, renciści oraz inni w tym m. in. uprawnieni z tyt. renty rodzinnej po zmarłym górniku
  • liczba uprawnionych – ok. 160 tysięcy,
  • roczny koszt realizacji świadczenia – ok. 260 mln zł,
  • zawiązane rezerwy na realizację świadczeń – 2 mld 891 mln zł,
  • wielkość deputatu – 3 lub 2,5 tony węgla (po redukcji w wyniku porozumienia z 6 lutego 2014 r. -2 lub 1,5 t.),
  • wartość deputatu – 597,54 zł/tona (wg. wskaźnika Ministerstwa gospodarki za 2014 r.),
  • zarząd Kompanii Węglowej S.A podjął również decyzję o przyznaniu od 1 stycznia 2015 r. rekompensat finansowych dla wdów i dzieci po tragicznie zmarłych pracownikach Kompanii, które będą równoważne utraconemu świadczeniu.

źródło: KW S.A., fot. KW S.A., oprac. żet