środa, 29 stycznia 2020

imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego

RSS

Masz pomysł na biznes ale brakuje Ci lokalu? Żaden problem

15.09.2014 14:13 | 0 komentarzy | ż

Na osoby, które mają dobry pomysł na biznes czekają jeszcze dwa pomieszczenia na Zamku Piastowskim, w których mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą.

Masz pomysł na biznes ale brakuje Ci lokalu? Żaden problem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W Zamku Piastowskim w Raciborzu na ostatniej kondygnacji domu książęcego wygospodarowano 5 pomieszczeń, w których osoby bezrobotne mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą w ramach tzw. "inkubatora przedsiębiorczości".

Aktualnie w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim swoje siedziby ulokowały dwie młode i przedsiębiorcze osoby, które otrzymały wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn." W przyszłość" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Obecnie już trzeci przedsiębiorca dopełnia ostatnich formalności by rozpocząć swój biznes w piastowskiej siedzibie.

Jedno pomieszczenie zostało udostępnione na kancelarię adwokacką oferującą usługi prawnicze, polegające na udzielaniu porad prawnych w szczególności sporządzania projektów aktów normatywnych, umów i innych dokumentów, oraz reprezentowania klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami władzy publicznej, w drugim lokalu świadczone są usługi public relations - kreowanie wizerunku firm i instytucji, projektowanie komunikacji oraz doradztwo i bezpośrednia pomoc w tworzeniu lepszej bądź nowej marki firmy-instytucji. Trzeci lokal będzie wykorzystywany pod działalność biura projektowego.

Środki finansowe uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i sprzętu niezbędnych do prowadzenia działalności oraz wyposażenia pomieszczeń natomiast w ramach bezpłatnego użytkowania pomieszczeń młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać przez 12 miesięcy z bezpłatnego udostępnienia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, bezpłatnego dostępu do Internetu, jak również do bezpłatnego współkorzystania z pomieszczenia socjalnego.

Na osoby, które mają dobry pomysł na biznes czekają jeszcze 2 pomieszczenia na Zamku Piastowskim, w których mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu