Niedziela, 7 marca 2021

imieniny: Pawła, Tomasza, Felicyty

RSS

Te drogi powiat wodzisławski chce wyremontować ze środków FDS-u

30.07.2020 11:37 | 0 komentarzy | juk

Kontynuacja modernizacji ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., a także kolejnego odcinka ul. Raciborskiej od Bełsznicy do Rogowa to dwie inwestycje drogowe, które władze powiatu chcą zgłosić do tegorocznego naboru wniosków o dotacje ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Te drogi powiat wodzisławski chce wyremontować ze środków FDS-u
W ramach możliwych do pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych powiat wodzisławski chce wyremontować dalszy odcinek ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. Tym razem modernizacja miałaby się odbyć od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką. (fot. Agnieszka Kaźmierczak)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Funkcjonujący od jesieni 2018 r. Fundusz Dróg Samorządowych wspiera m.in. budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych i gminnych. Powiat wodzisławski zamierza się starać o środki na inwestycje drogowe właśnie z tej puli. – Przygotowując się do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań do FDS, zarząd powiatu wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śl. oraz Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego przeanalizował, które z inwestycji mają największe szanse na uzyskanie wsparcia – tłumaczy starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Pod uwagę brane były trzy zadania: przebudowa kolejnego odcinka ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., modernizacja ul. Raciborskiej od Bełsznicy do Rogowa oraz przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. 1 Maja w Gołkowicach. Zgodnie z przeprowadzoną oceną kryteriów merytorycznych powiat uznał, że największe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach FDS mają kontynuacje inwestycji na ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. oraz ul. Raciborskiej. - To jednak, czy którakolwiek z planowanych inwestycji zostanie zrealizowana, zależeć będzie od tego, czy uda się pozyskać na nią dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i w jakiej wysokości - podkreśla Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

W przypadku kontynuacji remontu na ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. mowa jest o odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką. W ramach zadania, poza modernizacją jezdni, planowana jest budowa i przebudowa chodników, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, konserwacja murów oporowych, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oznakowanie przejścia dla pieszych oznakowaniem aktywnym. Szacowany koszt inwestycji to 5,2 mln zł. Planowany termin realizacji z kolei – od wiosny do jesieni 2021 r. Przebudowa kolejnego odcinka ul. Raciborskiej ze względu na zakres i koszt planowana jest w cyklu dwuletnim (2021-2022). Modernizacja obejmie prawie dwukilometrowy fragment od miejsca zakończenia tegorocznego etapu inwestycji w Bełsznicy aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. W ramach zadania przewidziano obok kompleksowej przebudowy drogi również budowę i przebudowę chodników, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, renowację i przebudowę murów oporowych, przebudowę sieci elektroenergetyczne oraz wykonanie zatoki autobusowej. Szacowany koszt to 13,5 mln zł.

Ludzie:

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski