Poniedziałek, 9 grudnia 2019

imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy

RSS

Józef Staś z Roszkowa i Barbara Popela z Bieńkowic wiedzą wszystko o bezpiecznym rolnictwie

17.11.2016 18:00 | 0 komentarzy | ż

Po raz kolejny sołtysi i gospodynie z terenu gminy Krzyżanowice wzięli udział w konkursach pn. „Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie” oraz „Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi”.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uczestnicy konkursu spotkali się 15 listopada w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, gdzie rozwiązywali krzyżówkę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy rolniczej, działalności KRUS, ochrony środowiska w rolnictwie.

Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie (laureaci):

  • I miejsce Józef Staś z Roszkowa,
  • II miejsce Piotr Minkina z Owsiszcz,
  • III miejsce Andrzej Bulenda z Tworkowa.

Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi (laureatki):

  • I miejsce Barbara Popela z Bieńkowic
  • II miejsce Bożena Mruszczyk z Bieńkowic
  • III miejsce Agnieszka Lasak z Bieńkowic

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Powiat Raciborski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu.

Konkursy poprzedzone zostały szkoleniami na temat: zagrożeń pojawiających się na terenie gospodarstw rolnych ze szczególnym omówieniem zagrożeń będących najczęstszą przyczyną wypadków, procedur obowiązujących przy zgłaszaniu zdarzeń wypadkowych, podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wypłacanych przez KRUS świadczeń (zasiłków, rent, emerytur, refundacji składek emerytalno-rentowych), informacji o możliwościach skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych przez rolników oraz ich dzieci.

Dodatkowo przeprowadzono szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili strażacy z OSP Tworków.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy w Krzyżanowicach, Powiat Raciborski, Placówka Terenowa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu.

źródlo: Starostwo Powiatowe w Raciborzu