Wtorek, 23 lipca 2019

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

To była ciepła i mało śnieżna zima w Raciborzu

29.03.2014 15:32 | 0 komentarzy | (q)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że zima w sezonie 2013/14 okazała się nad wyraz łagodna.

To była ciepła i mało śnieżna zima w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Za ciepłą i w większości bezśnieżną zimę odpowiedzialna jest dodatnia faza wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej. Właśnie dodatnie wartości wskaźnika (NAO) oznaczają, że ciśnienie na obszarze Wyżu Azorskiego jest bardzo wysokie na Islandii zaś rekordowo niskie. Wówczas mówimy o dodatniej fazie (NAO), podczas której rozwija się intensywna cyrkulacja zachodnia nad północnym Atlantykiem, powodująca napływ powietrza polarno-morskiego. Swobodny przepływ ciepłych mas powietrza znad Atlantyku w większości nie został przerwany przez tzw. blokujące układy baryczne znad Skandynawii i Rosji, warunkujące napływ powietrza arktycznego lub polarno-kontynentalnego.

Poniżej przedstawiamy analizę meteorologiczną trzech miesięcy zimowych od 1 grudnia 2013 roku do 28 lutego 2014 roku w Raciborzu.

Grudzień 2013

Dominowało termiczne przedwiośnie, a także wiosna. Średnia temperatura wyniosła +2,6°C. Maksymalna średnia dobowa +10,4°C, a minimalna średnia dobowa -1,5°C. Najwyższa temperatura maksymalna wystąpiła w trzeciej dekadzie miesiąca (28 grudnia) +13°C, z kolei najniższa temperatura minimalna wystąpiła pod koniec pierwszej dekady, a dokładniej 8 grudnia w godzinach porannych i wyniosła -4,4°C. W skali całego miesiąca dni z przymrozkiem było 15, zaś całodobowego mrozu doświadczyliśmy tylko w ciągu jednej doby. Występowały opady deszczu i śniegu. 8 grudnia utworzyła się pokrywa śnieżna o wysokości 3 cm, która utrzymała się w ciągu jednej doby. Poza tym jeszcze dwa razy w ciągu miesiąca pojawiły się opady śniegu, ale nie utworzyły pokrywy śnieżnej, lecz tylko ślad. Miesięczna suma opadów kształtowała się na poziomie 7,3 mm. Maksymalne porywy wiatru do 86,5 km/h wystąpiły 6 grudnia podczas przechodzenia orkanu Ksawery. Najwyższe zanotowane ciśnienie atmosferyczne wyniosło 1039,8 hPa, najniższe 998,6 hPa. Maksymalna liczba z mgłą 4 dni. Miesięczne usłonecznienie wyniosło 98 godzin.

Styczeń 2014

Pierwsza i druga dekada miesiąca minęła pod znakiem termicznego przedwiośnia i wiosny, z kolei w ostatniej dekadzie panowała zima. Średnia temperatura wyniosła +0,6°C. Maksymalna średnia dobowa +8,9°C, a minimalna średnia dobowa -11,7°C. Najwyższa temperatura maksymalna wystąpiła 5 stycznia i wyniosła +11,5°C, najniższa temperatura minimalna wystąpiła 25 stycznia i wyniosła -13,7°C. Ilość dni z przymrozkiem było 7, a z całodobowym mrozem 9 dni. W ciągu miesiąca były obserwowane opady deszczu i śniegu. Łączna miesięczna suma opadów kształtowała się na poziomie 22,6 mm. W trzeciej dekadzie miesiąca w wyniku opadów śniegu utworzyła się pokrywa śnieżna o maksymalnej wysokości 2 cm. Pokrywa utrzymywała się nieprzerwanie przez 6 kolejnych dni. Ostatecznie było 6 dni z pokrywą śnieżną. Maksymalna prędkość wiatru w porywach wystąpiła 12 stycznia i dochodziła do 64,8 km/h. Styczeń przyniósł 4 dni z mgłą. Najwyższe zmierzone ciśnienie atmosferyczne wyniosło 1025,2 hPa, najniższe 1004,5 hPa. Miesięczne usłonecznienie w tym miesiącu wyniosło 48 godzin.

Luty 2014

Dominowało termiczne przedwiośnie i wiosna. Średnia temperatura wyniosła +4°C. Maksymalna średnia dobowa +6,2°C, minimalna średnia dobowa +0,1°C. Najwyższa temperatura maksymalna wystąpiła 26 lutego i wyniosła +11,6°C, najniższa temperatura minimalna wystąpiła 13 lutego i wyniosła -4,7°C. W skali całego miesiąca było 14 dni z przymrozkiem i ani jeden dzień z całodobowym mrozem. Miesiąc ten zapisał się jako bezśnieżny, chociaż 12 lutego w nocy padał słaby śnieg, co w ostateczności następnego dnia rano utworzyło jedynie ślad pokrywy śnieżnej. W ciągu miesiąca występowały opady przeważnie w stanie ciekłym. Łączna miesięczna suma opadów kształtowała się na poziomie 16,7 mm. Maksymalne ciśnienie atmosferyczne wyniosło wartość 1027,8 hPa, a najniższe ciśnienie atmosferyczne 999,7 hPa. W omawianym miesiącu zostały odnotowane 4 dni z mgłą. Miesięczne usłonecznienie w końcowym rozrachunku wyniosło 107 godzin.

A jak wyglądały zimy w latach poprzednich?

Bardzo śnieżna i mroźna zapisała się zima w sezonie 2005/06. Wówczas 31 grudnia maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej wyniosła 35 cm, z czego 24 cm przybyło w ciągu jednej doby. W styczniu 2006 roku maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej wyniosła 34 cm. Maksymalny nieprzerwany czas zalegania pokrywy śnieżnej wyniósł 88 dni. Trzecia dekada stycznia charakteryzowała się bardzo niskimi temperaturami do -26˚C w nocy i -17˚C w dzień. Bezśnieżnych lutych w historii pomiarów meteorologicznych było więcej. Dla przykładu w lutym 2008 roku najwyższa maksymalna temperatura wyniosła +15,6˚C, najniższa minimalna temperatura wyniosła -6,5˚C. Średnia temperatura kształtowała się w przedziale +3˚C. Był to luty bezśnieżny, ale nie całkowicie, gdyż 15 lutego został odnotowany ślad pokrywy. Kolejnym bezśnieżnym lutym okazał się ten z roku 2002. Wówczas zostały odnotowane dwa dni ze śladem pokrywy – odpowiednio 24 i 25 lutego. Najwyższa maksymalna temperatura wyniosła +14˚C, najniższa minimalna temperatura wyniosła -5,4˚C. Średnia temperatura wyniosła aż +4,5˚C. Jeszcze cieplejszy okazał się luty 1990 roku, gdzie najwyższa temperatura maksymalna wyniosła aż +19,4˚C. Tak ciepło zrobiło się 25 lutego, tym samym jest absolutne maksimum temperatury w okresie zimowym. Najniższa minimalna temperatura wyniosła -2,2˚C. Średnia temperatura lutego wyniosła +5,1˚C i jest to kolejny rekord temperatury średniej. Był to rekordowo ciepły luty, a jednak występowały opady śniegu, które się przyczyniły do utworzenia pokrywy śnieżnej o wysokości maksymalnej 4 cm. W sumie pokrywa zalegała nieprzerwanie przez dwa dni 16 i 17 lutego. Bywały również bardzo mroźne zimy, chociażby ta ze stycznia 1985 roku, gdzie został odnotowany rekord temperatury minimalnej -29,7˚C i do chwili obecnej jest to najniższa temperatura minimalna zmierzona w Raciborzu.

Reasumując z minionej ciepłej i bezśnieżnej zimy na pewno ucieszyli się drogowcy,a także kierowcy. Niezadowolenie płynęło z ust najmłodszych oraz rolników i sadowników. Zima w sezonie 2013/14 okazała się jedną z cieplejszych zim w historii prowadzenia pomiarów meteorologicznych. Przed nami wiosna, która już na swoim początku charakteryzuje się wysokimi temperaturami, okresami niemalże znamiennymi dla termicznego lata. Wszystkim czytelnikom życzymy ciepłej i słonecznej wiosny.

Więcej informacji pogodowych oraz prognoz znajdziecie Państwo na naszym profilu facebook:

https://www.facebook.com/pages/Meteo-Project-Biuro-Prognoz-Meteorologicznych-w-Raciborzu/352388208215563

Opracowanie: Meteo Project.