środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Rydułtowy celują w turystów

04.03.2014 15:17 | 8 komentarzy | mas

Rydułtowy chcą przyciągnąć turystów i nowych mieszkańców. Ogłoszą konkurs na zagospodarowanie hałdy Szarlota i na najlepszą... szarlotkę.

Rydułtowy celują w turystów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ten rok ma być szczególny dla miasta pod kątem promocji. Będzie przebiegał pod hasłem „Do Rydułtów czas zajrzeć”. - Planujemy przyciągnąć do Rydułtów jak najwięcej osób. Zachęcać do weekendowych przyjazdów nie tylko mieszkańców okolicznych gmin, ale całego województwa - podkreśla sekretarz miasta, Krzysztof Jędrośka. Poprzez akcję urzędnicy chcą również zachęcać przyjezdnych do osiedlania się w Rydułtowach. - Pokażemy, że mamy bazę sportową, rekreacyjną i oświatową na wysokim poziomie - dodaje.

Szarlota Pik
Pierwszą z atrakcji będzie projekt Szarlota Pik, czyli konkurs na zagospodarowanie hałdy. Skąd w ogóle taka nazwa? Pik, czyli szczyt, to również jeden z czterech kolorów w kartach. W związku z tym wszelkie działania projektu będą opatrywane znakami z talii kart. Sam konkurs zostanie podzielony na trzy kategorie. Pierwsza, skierowana do ogółu, charakteryzować się będzie dużym stopniem dowolności. Drugą kategorię utworzą prace studentów architektury Politechniki Śląskiej, z którą miasto nawiązało współpracę. - A jeśli chodzi o trzecią kategorię, to jest to konkurs dla pracowni-firm projektowych - zapowiada sekretarz.

Miałyby się odbyć też specjalne warsztaty. Osobne dla studentów, osobne - w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, we współdziałaniu Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach i absolwentów politechniki - dla uczestników pierwszej kategorii konkursu. - Te warsztaty chcemy wzbogacić o naukę sporządzania znaków graficznych i naukę podejścia do projektowania gadżetów. Zależy nam, by ich efektem było m.in. logo RCK oraz projekty gadżetów miejskich - wylicza Jędrośka.

Konkurs na szarlotkę
To nie koniec działań związanych z hałdą. - Ktoś powiedział, że Szarlota kojarzy się z szarlotką - zapowiada sekretarz kolejną akcję, którą można nazwać konkursem na najsmaczniejszą szarlotkę lub przeglądem najsmaczniejszych szarlotek. Najlepsze przepisy zostaną zebrane i wydane, a ciasta zaprezentowane podczas Dni Rydułtów.

Poza tym w ramach akcji „Do Rydułtów czas zajrzeć” w parku sensorycznym będą odbywać się koncerty. W soboty park będzie można zwiedzać z przewodnikiem.

Z działaniami promującymi miasto poprzez m.in. Szarlotę ściśle wiąże się umowa zawarta 27 lutego przez Rydułtowy, Kompanię Węglową S.A., Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Umowa zakłada wspólne działania na rzecz m.in. rewitalizacji terenów, planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego i architektonicznego, historię architektury i konserwację zabytków. Tego dnia odbyła się również konferencja początkująca konkurs Szarlota Pik.