Wtorek, 26 maja 2020

imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

RSS

Samorządowcy poznali program naprawczy spółki

19.12.2013 21:19 | 0 komentarzy | acz

- Mogę państwa uspokoić, że nie ma planów likwidacji kopalń. Przygotowujemy proces łączenia zakładów, który w obecnej sytuacji spółki jest niezbędny – powiedział Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej podczas spotkania z samorządowcami z gmin górniczych, które odbyło się 12 grudnia w siedzibie spółki w Katowicach.

Samorządowcy poznali program naprawczy spółki
Uczestnicy spotkania. Na pierwszym planie po prawej wiceprezydent Rybnika Michał Śmigielski i przewodniczący rybnickiej rady miasta Andrzej Wojaczek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zarząd Kompanii zaprosił przedstawicieli 45 gmin, na terenie których funkcjonują kopalnie spółki, by poinformować o bieżącej sytuacji firmy oraz przedstawić podstawowe założenia planu restrukturyzacji. Na początku spotkania, Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej zapewnił, że opracowywany plan restrukturyzacji, który jest właśnie konsultowany ze stroną społeczną ma za zadanie w maksymalny sposób chronić miejsca pracy oraz potencjał produkcyjny firmy. Przypomniał, że kluczowymi założeniami planu jest łączenie kopalń, sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice oraz restrukturyzacja zatrudnienia.

Wiceprezes Uszko przyznał, że w tej kwestii największy problem dotyczy administracji, gdzie przerost zatrudnienia dotyczy obecnie ponad 1000 osób (pracownicy dołowi oraz przeróbki węgla mają gwarancje pracy). Zapewnił jednak, że zarząd przedstawił już stronie społecznej kilka wariantów rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć zwolnień z przyczyn ekonomicznych w tej grupie zawodowej.

Sytuacja finansowa Kompanii Węglowej pogorszyła się z powodu drastycznego spadku cen węgla na rynkach światowych, które w tym roku są znacząco niższe niż w latach poprzednich. To z kolei wiąże się ze spadkiem przychodów firmy oraz spadkiem wydobycia. Wiceprezes Uszko zapewnił jednak samorządowców, że ta sytuacja nie była dla zarządu zaskoczeniem.

- W 2012 roku wiedząc o tym, że przychody firmy ulegną obniżeniu ograniczyliśmy koszty funkcjonowania firmy o 800 mln zł. W tym roku oszczędności wyniosły kolejne 800 mln zł. Ale jest granica poniżej której nie możemy zejść, bo zagrożone byłoby bezpieczeństwo pracy, które jest dla nas priorytetem – zapewnił wiceprezes.

Dodał, że w obecnej sytuacji kluczową sprawą jest utrzymanie płynności finansowej firmy. Kompania Węglowa terminowo płaci wynagrodzenia pracownikom oraz reguluje wszystkie opłaty i zobowiązania wobec ZUS. Wiceprezes Uszko przypomniał także, że spółka spłaciła do tej pory 1,7 mld zł długu odziedziczonego po pięciu spółkach węglowych, a do 2015 roku spłaci pozostałe 300 mln zł.

Jacek Nowak, wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów, podczas specjalnej prezentacji przedstawił zebranym samorządowcom wyniki finansowe spółki na tle sektora górniczego. Przypomniał, że za 9 miesięcy tego roku średnia cena węgla sprzedawanego przez Kompanię Węglową obniżyła się o ponad 50 zł, co znacząco wpłynęło na sytuację firmy.

Piotr Rykala, wiceprezes do spraw pracy oraz zarządzania i rozwoju przypomniał, że w ciągu 10-lat istnienia Kompanii Węglowej zatrudnienie w firmie zmniejszyło się o 30 tys. pracowników (z 85 tys. do 55 tys. na koniec 2013 roku). Dodał, że nikt nie został zwolniony, proces odbywał się na zasadzie dobrowolnych odejść i odejść na emerytury.

- Proszę pamiętać, że w ciągu tych 10-lat Kompania Węglowa przyjęła do pracy 21 tys. osób – powiedział wiceprezes Rykala. Zapewnił, że proces ten będzie kontynuowany, choć w mniejszym zakresie.

Samorządowcy pytali przede wszystkim o proces łączenia kopalń, obawiając się, że w konsekwencji może doprowadzi on do likwidacji niektórych kopalń. Marek Uszko, wiceprezes zarządu jeszcze raz zapewnił, że nie będzie likwidacji kopalń. Ograniczona może zostać za to infrastruktura na powierzchni.

- Dla nas najważniejsze jest złoże, jego właściwa eksploatacja i ochrona. Do tego zostaliśmy powołani i to zapisane jest w naszych koncesjach na wydobycie – powiedział wiceprezes Uszko.