środa, 27 października 2021

imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego

RSS

Sprzeciwiają się budowie urzędu w Świerklanach

11.12.2013 21:46 | 1 komentarz | ska

Po ostatnich doniesieniach o kosztach budowy nowego urzędu w Świerklanach, obojętni nie pozostali radni z Jankowic, którzy przesłali do naszej redakcji swoje oświadczenie. Wyrażają w nim zdecydowany sprzeciw wobec planów wójta.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Radni stanowczo sprzeciwiają się budowie nowego urzędu za kwotę 14 mln złotych, bo taka widnieje w zarządzeniu wójta z 13 listopada. – W chwili obecnej nie jest ukończona budowa kanalizacji w całej gminie, trzeba zrealizować budowę i modernizację dróg i chodników, budowę przedszkola w Świerklanach Dolnych oraz modernizację i wyposażenie ośrodków sportu i rekreacji, ze szczególnym naciskiem na wyposażenie placów zabaw dla dzieci – wyliczają radni z Jankowic, dodając do tego organizację sprawnej komunikacji publicznej oraz budowę wiat przystankowych. – Brakuje w gminie ścieżek rowerowych, planowany był stok narciarski, w okresie zimowym młodzież z naszej gminy nie ma żadnej oferty wypoczynku i spędzania wolnego czasu, a są takie możliwości, chociażby poprzez zorganizowanie sezonowych ślizgawek czy to przy szkołach, czy na ośrodkach sportowych gminy, ale niestety nic w tej materii się nie dzieje – wyjaśniają radni z Jankowic.

Potrzebna strategia

Włodzimierz Barwinek, Henryk Mincer, Stanisław Smołka, Adam Szulik i Piotr Wolak podkreślają, że gmina zamiast przygotowywania tak dużych inwestycji o wątpliwej konieczności, powinna skupić się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. – Powinny być przygotowane projekty i plany pozyskania tych funduszy, tym bardziej, że jesteśmy gminą górniczą i można pozyskać fundusze na rewitalizację terenów poprzemysłowych, poprawę infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Ale aby działać w tym kierunku, potrzebna jest gminie dalekowzroczna strategia działania, właśnie na lata 2014-2020, w której zostaną określone kierunki rozwoju gminy ale także zabezpieczone zostaną środki finansowe na wkład własny w realizację tych zadań, ale takiej strategii gmina nie posiada. Wydając środki własne, czyli z budżetu gminy, na takie inwestycje jak budynek urzędu gminy za kwotę około 14 mln złotych, pozbawiamy się środków własnych na wyżej wymienione, a tak bardzo potrzebne gminie inwestycje. Zastanawia również fakt, że w tym budynku mają mieć siedzibę również bank oraz poczta, czyli firmy komercyjne, które zarabiają na swoich klientach, w tym także na mieszkańcach gminy. Jeżeli te firmy chcą funkcjonować na terenie gminy, to powinny same zadbać o swoje interesy czyli o swoje siedziby. Nigdzie nie jest napisane, że usługi bankowe i pocztowe są zadaniem własnym gminy, a te wymienione wyżej takimi zadaniami są. Aby budować pomieszczenia dla banku i poczty, a także pogotowia ratunkowego, musiano się konsultować z przedstawicielami tych instytucji co do ilości pomieszczeń, a także ich gabarytów. Niestety nikt nie konsultował tego z radą gminy ani w fazie koncepcji budowy, ani w fazie projektowej – piszą radni Barwinek, Mincer, Szulik, Smołka i Wolak.

Na razie są inne potrzeby

Radni w swoim oświadczeniu dziwią się także zapewnieniom wójta o rozpoczęciu budowy w 2014 roku. Jak informują, sesja budżetowa zaplanowana jest na 19 grudnia, więc nie ma jeszcze pewności co do przeznaczenia pieniędzy na konkretne cele. – Jesteśmy bogatą gminą, lecz wygląd naszych dróg, chodników, wygląd całego naszego otoczenia wcale o tym nie świadczy. Budujmy to, co jest społeczeństwu najbardziej potrzebne, a jak to zrealizujemy i zostaną nam oszczędności, to wybudujemy sobie nowy budynek urzędu gminy, ale nie za takie pieniądze jak ten obecnie projektowany. Uważamy, że należy uważnie słuchać mieszkańców gminy – naszych wyborców i zaspokajać ich potrzeby i oczekiwania, bo to oni wiedzą co jest w poszczególnych sołectwach i całej gminie najbardziej potrzebne i niezbędne. Decyzję o budowie budynku gminy zostawmy nowej radzie gminy, wybranej w wyborach w 2014 roku, bo przecież to za parę miesięcy. Dziwnym jest też stanowisko władz gminy, które z takim zadowoleniem podchodzą do budowy sklepów Netto i Biedronka, nie myśląc wcale co będzie z naszym rodzimym handlem i z naszymi przedsiębiorcami. Zwracamy się do naszych koleżanek i kolegów z sołectw Świerklany Górne i Dolne o poparcie naszego stanowiska – podsumowują radni. Grudzień zapowiada się więc bardzo pracowicie dla radnych, a ostatnie słowo w temacie budowy nowego urzędu jeszcze nie padło.

Szymon Kamczyk


Komentarz: Włodzimierz Barwinek – przewodniczący rady gminy Świerklany

Niech nikogo nie dziwi fakt zamieszczenia oświadczenia radnych sołectwa Jankowice w Tygodniku Rybnickim, ponieważ nie ci radni wybrali taką drogę komunikacji w tej gminie. To wójt nam zaprezentował właśnie w Tygodniku Rybnickim swoje plany i pomysły inwestycyjne, pomijając stanowisko rady gminy. Trzeba to nazwać po imieniu, to jest skandal! Nieliczenie się z opinią rady gminy, czyli ciała uchwałodawczego świadczy o tym, jak radni są traktowani przez wójta. To znaczy, że rada jest niepotrzebna, czyli zamiast demokracji i samorządności mamy autokratyzm.