Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

Czym zajmą się radni powiatu w ostatnim roku kadencji?

10.12.2013 15:50 | 0 komentarzy | ma.w

Powiatowi rajcy przygotowali plac pracy na sesjach w 2014 roku.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Styczeń

Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy na 2014r.

 

Luty

Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat Architektury

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

 

Marzec

Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań

powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

Kwiecień

Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji

i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

 

Maj

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

Czerwiec

Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013r. oraz udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu.

 

Sierpień

Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Powiatu Raciborskiego.

 

Wrzesień

Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

 

Październik

Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz

sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

 

Listopad

Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego.