Wtorek, 4 sierpnia 2020

imieniny: Dominika, Protazego, Jana

RSS

Opawsko - ziemia obiecana dla biznesu

28.11.2013 16:02 | 0 komentarzy | red

Jeżeli popatrzymy na Opawsko z ekonomicznego punktu widzenia, to największym motorem biznesu tego regionu przygranicznego są głównie firmy przemysłu maszynowego. Błędem by było jednak sądzić, iż Opawsko to tylko przemysł maszynowy. Jeżeli przyjrzymy się gospodarce tego regionu bliżej, zobaczymy, że jest to dynamicznie rozwijający się region z pełnym wachlarzem mniejszych i większych firm z wszystkich możliwych dziedzin, ale i z terenami, które jeszcze czekają na następnych inwestorów.

Opawsko - ziemia obiecana dla biznesu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Umowną markę Made in Opawa znajdujemy na szeregu różnych maszyn i urządzeń, ale także na wielu przedmiotach codziennego i niecodziennego użytku. Z lekką przesadą można powiedzieć, że dzisiaj nie znajdziemy nikogo, kto do tej pory takiego produktu, pochodzącego z Opawska, nie używał, albo przynajmniej o nim nie słyszał.

Długą tradycję ma tutaj produkcja różnych farmaceutyków, to stąd pochodzi wiele popularnych lekarstw. Przemysł farmaceutyczny należy do najstarszych dziedzin przemysłowych na Opawsku. Jest związany z nazwiskiem naszego rodaka Gustava Hella, który w połowie XIX wieku zaczął w Opawie produkować lekarstwa. Najpierw w małej aptece „U bílého anděla” w centrum miasta, która się później rozrosła do rozmiaru fabryki, a następnie w dzielnicy Komárov. Tutaj z biegiem czasu wyrosła wielka fabryka, produkująca lekarstwa pod szyldem Galena, IVAX czy Teva. Po tym, jak zakład kupiła izraelska firma Teva, doszło do jego wielkiego rozwoju i dzisiaj opawska fabryka należy do tych najnowocześniejszych w całej Europie, zaś Teva jest jednym z najważniejszych inwestorów i pracodawców na Opawsku. Opawskie lekarstwa, takie jak Stopangin, Stoptussin, Algifen czy Novopasid zna dzisiaj cały świat.

Z kolei inna firma z siedzibą w Bolaticach należy do czołowych europejskich producentów sportowych, ratowniczych, ale i przemysłowych lin. Warto dodać, że opakowania z Opawy znajdziemy na wielu produktach, które kupujemy w sklepach. Mało kto na przykład wie, iż pudełka bardzo popularnych klocków LEGO są produkowane właśnie w Opawie. Tutejsze produkty rolnicze są wykorzystywane przy produkcji wielu rodzajów jogurtów, ale także do warzenia piwa. I tak moglibyśmy kontynuować.

Opawski powiat nadal należy do głównie rolniczych regionów i jest jądrem produkcji rolniczej całego województwa. Z całego obszaru ok. 69 tys. ha gleby rolniczej na gleby orne przypada około 81,5%. Produkcję w rolnictwie zabezpieczają, oprócz samodzielnie gospodarujących rolników, głównie mniejsze firmy, które z biegiem lat powstały poprzez wydzielenie z wielkich spółdzielni i kombinatów państwowych. W powiecie Opawa działa 1 530 jednostek zajmujących się rolnictwem, leśnictwem czy hodowlą ryb.

Przemysł w powiecie jest już tradycyjnie bardziej zdywersyfikowany niż przemysł w województwie morawsko-śląskim i dlatego też miał po 1989 roku lepsze warunki wyjściowe do adaptacji w środowisku rynkowym. Ważną częścią tego procesu była także prywatyzacja byłych zakładów państwowych. W powiecie działa 5 470 firm zajmujących się produkcją przemysłową (jest to 17,8% firm przemysłowych w całym województwie).

Budownictwem zajmuje się w powiecie 5 249 głównie prywatnych firm z mniejszą liczbą pracowników. Jeżeli popatrzymy na gałęzie przemysłu, to na Opawsku znajdziemy przedstawicieli większości z nich. Znaczącą liczbę podmiotów ekonomicznych w powiecie tworzą przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne, jako osoby prawne najczęściej rejestrujemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W strukturze podmiotów gospodarczych największy udział mają podmioty handlowe, dalej też przemysł i usługi dla firm i budownictwa. Osoby samodzielnie wykonujące działalność i tzw. małe jednostki zatrudniające do 24 pracowników dają więcej niż 98,9% wszystkich podmiotów. Jeżeli chodzi o bezrobocie, to powiat w ramach województwa osiąga niski poziom (lepsza sytuacja jest tylko w powiecie Frýdek-Místek), bezrobocie jest tutaj jednak wyższe niż średnia krajowa o 1,24%.

Jeżeli popatrzymy na poszczególne dziedziny to najwięcej ludzi pracuje w gałęziach pochodnych (przemysł przetwórczy, budownictwo, transport), i to 53,7%. Dalej jest sektor trzeci (handel, finanse, administracja, szkolnictwo, opieka zdrowotna i inne usługi) z 42 . W sektorze pierwszym, więc przy wydobyciu, w rolnictwie i leśnictwie pracuje tylko 4,3% ludzi.

Dziś region Opawsko jest częścią województwa morawsko-śląskiego, które powstało 1  stycznia 2000 r. W jego obrębie znajduje się 77 gmin, które dalej dzieli się na 149 poszczególnych części i 139 obszarów katastralnych. Siedem z nich ma status miasta a w najbardziej zaludnionym – statutowym mieście Opawa – mieszka prawie 60 tys. mieszkańców. Oprócz tego podstawowego podziału administracyjnego są tutaj wyodrębnione 3 mikroregiony (Hlučínsko, Moravice a Matice Slezská) i część powiatu Opawa jest także częścią Euroregionu Silesia (łącznie z częściami powiatów Bruntál i Nový Jičín po stronie czeskiej i Ziemiami Raciborską i Głubczycką po stronie polskiej). Jednostki te są pewną formą współpracy samorządów lokalnych (mikroregiony), czy regionów przygranicznych (euroregion) i ich celem jest przede wszystkim współpraca gospodarcza, rozwój infrastruktury, ochrona środowiska naturalnego, działalność kulturowa i edukacyjna oraz turystyka. Około 48% gmin ma mniej niż 1 000 mieszkańców. Małe wioski znajdziemy przede wszystkim w zachodniej i południowo-zachodniej części powiatu. Powiat jest ze swoimi 177 tysiącami mieszkańców na czwartym miejscu w województwie i na dziesiątym w całym kraju wśród najliczniejszych powiatów.

Surowce naturalne występują na terenie powiatu w postaci lignitu, torfu, kamienia gipsowego, piasków ognioodpornych, łupków dachowych, piasków odlewniczych, drobnych piaskowców, granitu, żwirów, piasków i wód mineralnych. Wykorzystywanie tych surowców jest w sumie niewielkie. Powiat zajmuje ważne miejsce w dziedzinie gospodarki wodnej (regionalne źródło wody pitnej).

Powiat przecina główna trasa kolejowa w kierunku od Ostrawy do miast Krnow i Bruntál z intensywną przeprawą towarów i osób. Zasięg i gęstość sieci komunikacyjnej są dobre.  Mamy nawet rezerwy w dostępie do transportu na obrzeżach powiatu. Drogowa sieć infrastruktury komunikacyjnej prowadzi w większości przypadków środkiem wiosek i miast. Tworzy się w ten sposób systemowo niekorzystne rozwiązanie, które ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szkielet komunikacyjny tworzą drogi pierwszej klasy z połączeniem na autostradę D 47 i Polskę.