Wtorek, 29 września 2020

imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela

RSS

Patrol

Jest akt oskarżenia w sprawie byłej prezes klubu koszykarskiego

30.03.2013 14:20 | 0 komentarzy | acz

Do Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynął akt oskarżenia w sprawie Gabrieli W. byłej prezes rybnickiego klubu koszykarskiego. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Była prezes jest oskarżona o złożenie fałszywego oświadczenia o tym, że klub nie zalega ze składkami w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. Takie zaświadczenie było potrzebne, aby móc się starać o miejską dotację na działalność klubu. prokuraturę zawiadomił prezydent Rybnika Adam Fudali. – Gabriela W. przyznała się do stawianych zarzutów tłumacząc, że chciała w ten sposób ratować klub – mówi prokurator Jacek Sławik, szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
Prokuratura Rejonowa w Rybniku postawiła Gabrieli W. zarzut z artykułu 297 kodeksu karnego. 
Przepis ten mówi, że kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(acz)