środa, 2 grudnia 2020

imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

RSS

Epidemia na Śląsku:

W kopalni w Rydułtowach rozmawiali o szkodach górniczych

27.03.2013 22:06 | 7 komentarzy | acz

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego koordynującego eksploatację pod terenami miast Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śl. oraz gminy Gaszowice odbyło się 26 marca  w dyrekcji kopalni „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach.

W kopalni w Rydułtowach rozmawiali o szkodach górniczych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele urzędów miast i gmin, Kompanii Węglowej oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Przedstawiono zakresy eksploatacji górniczej w 2012 roku wraz z analizą obserwacji geodezyjnych i budowlanych - w szczególności deformacji terenu i oddziaływań wstrząsów. Kompania Węglowa przedstawiła planowane zakresy eksploatacji w 2013 roku wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji na powierzchnię. Omówiono także realizację napraw szkód górniczych w 2012 roku, oraz plan takich napraw w 2013 r. Burmistrz Pszowa zwrócił uwagę na problem likwidacji ognisk pożarowych na terenie zwałowiska Wrzosy I Ruchu „Anna” KWK „Rydułtowy-Anna” w Pszowie. Janusz Matuszek, dyrektor kopalni, zaproponował rozwiązanie tego problemu przez wywiezienie zgromadzonych ok. 3,4 mln m3 odpadów poza miasto.

Podobny problem stanowi likwidacja ognisk pożarowych w nieczynnym zwałowisku na terenie zlikwidowanej kopalni „Rymer” w dzielnicy Rybnika - Niedobczycach. Przedstawicie Kompanii poinformował członków zespołu, że podczas obrad Komisji Rady Miasta Rybnika, Kompania przedstawi propozycję kompleksowego załatwienia sprawy likwidacji ognisk pożarowych na tym zwałowisku poprzez wykonanie pokrywy izolującej, wykonanej z gliny i humusu pozyskanych z robót ziemnych na terenie Rybnika.

Przedstawiciele władz miejskich Rybnika zwrócili się z wnioskiem do kopalni „Rydułtowy-Anna” o wyburzenie zdewastowanego magazynu (komin EC został już zlikwidowany) położonego na terenie zabytkowej kopalni „Ignacy”. Kopalnia zadeklarowała pozytywne rozpatrzenie wniosku, pod warunkiem uzyskania zgody konserwatora zabytków. Kopalnia „Marcel” potwierdziła plany (przy partycypacji miasta w kosztach) przebudowy mostu nad potokiem Niedobczyckim w ciągu ulicy Janasa w Rybniku-Niedobczycach, tak aby zakończyć roboty przed rozpoczęciem planowanej w tym rejonie eksploatacji pokładu 712/1-2 ścianą M-4.

O planowanej eksploatacji w tym pokładzie i przewidywanych wpływach na powierzchnię w terenie intensywnej zabudowy w Rybniku-Niedobczycach oraz Radlinie, Adam Robakowski, dyrektor kopalni „Marcel” poinformował lokalną społeczność w trakcie pięciu spotkań z mieszkańcami. Informacja ta została również odczytana przez księży w trzech kościołach na terenie Rybnika i Radlina.

W 2012 r. Kompania Węglowa naprawiała szkody górnicze na terenie Rydułtów w 591 obiektach, w Radlinie - w 499, na terenie Pszowa - w 17, w Rybniku - w 399, w Wodzisławiu Śląskim- w 69, na terenie gminy Gaszowice w 37 obiektach, co kosztowało 33 mln zł.