Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Racjonalnie o szkolnictwie w gminie

05.03.2013 17:07 | 6 komentarzy | abs

 

W ubiegłym tygodniu w urzędzie gminy odbyło się pierwsze spotkanie, na którym dyskutowano o systemie oświaty w Mszanie.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

 

Wśród gości znaleźli się dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele rad pedagogicznych, rad rodziców, związkowcy i radni.

Pracownicy urzędu gminy, na podstawie danych ze wszystkich szkół przygotowali szczegółowe zestawienia dotyczące bazy szkolnej, liczebności oddziałów, pensum godzin i godzin ponadwymiarowych nauczycieli, dodatków mieszkaniowych, pracowników administracji i obsługi, czy zajęć uczniów na basenie.

- Te dane są podstawą do dyskusji, w którym miejscu jest nasza oświata i jaką kreować politykę, by zaspokajać potrzeby mieszkańców, a jednocześnie maksymalnie racjonalizować wydatki na oświatę - mówił wójt Mirosław Szymanek. Podejmujemy się pierwszej tak szczegółowej analizy. Do tej pory temat był traktowany wyrywkowo.

W 2012 roku wydatki w gminie Mszana na oświatę wyniosły 9,4 mln zł, z czego subwencja oświatowa to 5,4 mln zł. 42,40 proc. dopłaca gmina. Liczba uczniów, na podstawie której oblicza się subwencję, maleje. W 2009 r. w gminnych szkołach uczyło się 748 uczniów, w roku obecnym jest ich o ponad 100 mniej - 640.

- Co zrobić, żeby krzywe na wykresie wydatków nie rosły, a jednocześnie utrzymać wysoki poziom edukacji? Musimy już dziś podjąć działania, żeby za parę lat nie okazało się, że nie stać nas na oświatę, że trzeba gdzieś ciąć, kogoś zwalniać. Wielkiej reformy nie zrobimy, nie zamierzamy zamykać szkół. Trzeba jednak dogłębnej analizy i szukania oszczędności - mówił wójt.

Władze gminy zapewniły również przedstawicieli Zespołu Szkół w Gogołowej, że nie ma planów likwidacji tamtejszego liceum ogólnokształcącego.