Poniedziałek, 25 maja 2020

imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

RSS

OSP Ruda Kozielska z pełnym poparciem

18.02.2013 14:32 | 5 komentarzy | woj

Najnowsze informacje strażackie z Rudy Kozielskiej.

OSP Ruda Kozielska z pełnym poparciem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W sobotę 16 lutego w świetlicy wiejskiej w Rudzie Kozielskiej odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP Ruda Kozielska za rok 2012. Zebranie otworzył prezes miejscowej jednostki druh Alfons Mazurek. Przywitał on zaproszonych gości : Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu st. kpt. Jana Krolika, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP Edwarda Morcinica, prezesa honorowego OSP Ruda Kozielska Jana Stanię oraz sołtysa Wojciecha Węglorza i radnego rady miejskiej Ernesta Drazika.

Po wyborze zarządu zebrania prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. Za najważniejsze działania uznano: budowę wieży do suszenia węży, wymianę drzwi wewnętrznych Domu Strażaka, zawody sportowo-pożarnicze, festyn strażacki.

Sprawozdanie finansowe przygotował skarbnik Manfred Ruhe. Ważniejsze wydatki to środki przeznaczone na zakup m.in.: sprzętu ratowniczego i medycznego, umundurowanie, bieżąca działalność składki członkowskie i inne.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Stefan Kołodziej.

Każde ze sprawozdanie przyjęto jednogłośnie i takim stosunkiem głosów udzielono zarządowi  OSP Ruda Kozielska absolutorium.

W późniejszej dyskusji poruszono temat kłopotów z połączeniami telefonicznymi w Domu Strażaka po zmianie przez Urząd Gminy numerów ( likwidacja stacjonarnego numeru i przejście na numery telefonii komórkowej). Naczelnik OSP Hubert Przybyła informował, że obecnie są duże kłopoty z zasięgiem i utrudnia to prace i ewentualne wyjazdy alarmowe jednostce. Zastępca Komendanta PSP Racibórz Jan Krolik stwierdził, że aby poprawić łączność należy zabiegać o zainstalowanie na budynku anteny co powinno rozwiązać problem łączności.

Zaproszeni goście gratulowali strażakom z Rudy Kozielskiej zaangażowania i życzyli spełnienia wszystkich planów. Po wyczerpaniu tematów przewodniczący Drazik zaprosił wszystkich na swojską grochówkę.
Oprac. (woj)

Podczas zebrania przegłosowano uchwałę o zmianie w Statucie OSP Ruda Kozielska. Obniżono dolny wiek dla dzieci które chcą się zapisać do drużyn młodzieżowych. Obecnie będzie on wynosił 10 lat.

Zarząd zebrania sprawozdawczego:
Przewodniczący: Ernest Drazik, sekretarz: Adam Bryłka, komisję uchwał i wniosków: Marcin Komenda, Maciej Sowa i Andrzej Musioł.

Najważniejsze zadania w 2013 r.:
Uroczyste obchody jubileuszu 130-lecia OSP Ruda Kozielska (główna impreza 15 czerwca), remont dachu Domu Strażaka, dalsze szkolenie członków OSP, prace remontowe w garażach i inne.


relacja i foto: W. Węglorz