Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Ciągle kopcimy. Normy przekroczone o TYSIĄC procent

11.12.2012 10:28 | 37 komentarzy | acz

W niedzielę wartości dopuszczalnych średnich stężeń zostały przekroczone o 1014 procent. Smog nad regionem utrzymuje się nadal.

Ciągle kopcimy. Normy przekroczone o TYSIĄC procent
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dziś w związku z przewidywaną sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne w woj. śląskim będą nadal bardzo niekorzystne. Na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w aglomeracji górnośląskiej, a także w kotlinie żywieckiej, mogą przez dłuższe okresy występować bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, przekraczające alarmowy poziom 300 µg/m3.  Na tych obszarach możliwe będą również niewielkie przekroczenia średniodobowego dopuszczalnego stężenia dwutlenku siarki (125 µg/m3). Poziomy dopuszczalnych stężeń innych mierzonych zanieczyszczeń powinny być na ogół zbliżone do występujących w poprzedniej dobie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane  w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza poinformował, że 9 grudnia  wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacjach w Rybniku 15%, Sosnowcu 12%, Żywcu 6%, Dąbrowie Górniczej 6%, Wodzisławiu 1% oraz wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 1014%, Wodzisławiu o 900%, Żywcu o 580%, Tychach o 426%, Sosnowcu o 400%, Dąbrowie Górniczej o 256%, Bielsku-Białej o 182%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 158%, Częstochowie o 146%, Cieszynie o 130%.

Stężenie średnie dobowe pyłu PM10 było wyższe niż poziom alarmowy 300 µg/m3 dla tej substancji i wynosiło na stacji w Rybniku 557 µg/m3,  w Wodzisławiu 500 µg/m3, Żywcu 340 µg/m3, 
Stężenie średnie dobowe pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 - wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 i wynosiło na stacji w Sosnowcu 250 µg/m3,  w Tychach  263 µg/m3.

Powiadomienie znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html