Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Najstarsza szkoła w Wodzisławiu szykuje się do wielkiego święta

23.08.2012 11:57 | 11 komentarzy | raj

Mieszkańcy przynoszą pamiątki związane z historią szkoły, a dyrekcja przygotowuje wydanie jubileuszowej publikacji. W uroczystościach ma wziąć udział kilkudziesięciu absolwentów rozsianych po całym kraju i nie tylko.

Najstarsza szkoła w Wodzisławiu szykuje się do wielkiego święta
- Mieszkańcy przynoszą do nas stare fotografie, które będą prezentowane na jubileuszowej wystawie – mówi Danuta Paszylka, dyrektor ZS 2.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu świętuje 90 rocznicę powstania. To najstarsza istniejąca szkoła w Wodzisławiu. Główne uroczystości odbędą się 26 października. Będzie ekumeniczna msza święta z udziałem absolwentów, m.in. syna śp. pastora kościoła ewangelicko-augsburskiego Marcina Lucasa. Cześć artystyczna odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Urodziny placówki połączone będą z nadaniem imienia Gimnazjum nr 1 (obie jednostki tworzą Zespół Szkół nr 2). Podobnie jak podstawówce patronować będzie Maria Skłodowska-Curie. – Taką decyzję podjęli zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz ich rodzice. Był to niejako wybór naturalny. W zasadzie nie było innych kandydatów – twierdzi Danuta Paszylka, dyrektor Zespołu Szkół nr 2.

Organizatorzy uroczystości przygotowują także wystawę poświęconą historii szkoły i proszą mieszkańców o pomoc. – Mamy już w swoich zbiorach świadectwo ukończenia naszej placówki z 1932 r., a także zdjęcia z 1947 r. Te pamiątki dostarczyli nam wodzisławianie. Prosimy o jeszcze. Wykonujemy kopię, a oryginały zwracamy właścicielom – wyjaśnia dyrektor Paszylka.

Początki…

Początki  Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu sięgają czasu popowstaniowego, kiedy  podjęte zostały  decyzje o powrocie ziemi wodzisławskiej do Polski. W pierwszej dekadzie 1922 r. rozpoczęła się likwidacja istniejącej w Wodzisławiu szkoły niemieckiej, a na jej miejsce utworzono szkołę polską, która aż do roku 1931 funkcjonowała w budynku Sądu Rejonowego.  Utworzona w centrum Wodzisławia, borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi, dlatego od początku jej istnienia podjęto starania o uzyskanie zgody władz śląskich na wybudowanie nowego gmachu. W szkole funkcjonowały pojedyncze oddziały, liczące około czterdziestu osób. Od 1927 roku dla najbiedniejszych dzieci wydawano bezpłatnie obiady. Dużą rolę odgrywało praktyczne przygotowanie dzieci do życia. W tym celu zorganizowano gabinet robót ręcznych oraz obowiązkowe dla dziewcząt przeszkolenie w gabinecie gospodarstwa domowego.

Prawdziwym świętem dla szkoły i pięciotysięcznego miasteczka było uzyskanie, w 1926 roku zgody na budowę obiektu przy ulicy Szkolnej. Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie szkoły nastąpiło w sierpniu 1928 roku, a oddanie budynku w stanie surowym w styczniu 1929 roku. Jego wykończenie i urządzenie trwało do 1931roku.

Szkoła podstawowa przeniosła się do nowego i wygodnego gmachu. Idealne warunki lokalowe, opieka władz wojewódzkich i miejskich spowodowały, że szkoła zaczęła rozwijać się bardzo szybko. Już w pierwszym roku (1931/1932) utworzono dwanaście oddziałów. Rozwinęły swoją działalność gabinety zajęć praktycznych. Powstało szereg kół zainteresowań, trzydziestoosobowa orkiestra szkolna, chór. Rozpoczęły działalność organizacje społeczne. Utrzymywano kontakty z wieloma państwami - między innymi sprowadzona została wystawa prac dziecięcych z Japonii, do której zostały również wysłane prace wodzisławskich dzieci.

1 września 1939 roku nie zabrzmiał dzwonek przy ulicy Szkolnej. Hitlerowcy już w październiku 1939 roku utworzyli szkołę niemiecką. Działała ona do momentu wyzwolenia miasta. 10 maja 1945 roku wojska radzieckie opuściły budynek szkolny, w którym wcześniej funkcjonował tymczasowo szpital. Zniszczenia budynku były olbrzymie. Z przedwojennych wzorowo urządzonych pracowni i gabinetów nie pozostało nawet śladu.

15 maja 1945 roku rozpoczęto na powrót naukę w polskiej szkole. Było to ważne wydarzenie w życiu tutejszego społeczeństwa. Wśród ruin (miasto zostało w 85% zniszczone) zainaugurowano nabożeństwem nowy rok szkolny. Warunki pracy i życia były bardzo trudne. Kierownik szkoły Rudolf Bonarek miał do pracy… 16 kilometrów.

Z dniem 1 sierpnia 1948 roku  szkoła stała się zakładem średnim. Utworzono szkołę jedenastoletnią rozwojową. Dyrektorem został dotychczasowy jej kierownik Rudolf Bonarek. Przewidziano dwa stopnie: podstawowy siedmioletni i siedmioklasowy (kl.I-VII) oraz stopień licealny czteroletni i czteroklasowy (kl.VIII-XI).

W roku szkolnym 1948/49 Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie w myśl którego każda szkoła otrzymała Komitet Opiekuńczy. Opiekunem szkoły została Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wodzisławiu. W 1952r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano Franciszka Wajdę. W lutym 1966 roku zgodnie z postanowieniem Inspektoratu Oświaty szkoła podstawowa została oddzielona od liceum. W latach 1973- 1976 SP 1 została przeniesiona do wybudowanego obok obiektu Liceum Ekonomicznego.

Lekcje na Wałowej

Kolejna przeprowadzka Szkoły Podstawowej nr 1 w 1977 r. związana była z jej przeniesieniem do nowego obiektu przy ulicy Wałowej 5, dzielonego z Liceum Medycznym.

Rok szkolny rozpoczął się w trudnej sytuacji gospodarczej kraju w okresie strajków i zaostrzającego się kryzysu. 13 grudnia 1981 roku, wobec wprowadzenia stanu wojennego, zawieszono zajęcia. Przerwa w nauce trwała do 4 stycznia 1982 roku. Z Holandii i Niemiec szkoła otrzymała paczki żywnościowe i ubrania, a ze związku radzieckiego - słodycze i zabawki.

W czerwcu 1983 roku kończy się 60 rok istnienia Szkoły Podstawowej nr 1. Z tej okazji 24 czerwca obchodzono jubileusz, na którym obecne były władze partyjne, administracyjne i oświatowe oraz rodzice. W czasie uroczystości szkole nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie i przekazano sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W roku 1988 zatwierdzono plany budowy auli, której oddanie do użytku nastąpiło w roku 1990.

W 1999 r.,  w następstwie reformy oświaty, w budynku szkoły utworzono Gimnazjum nr 1. W tym czasie budynek na Wałowej zajmowały 4 placówki oświatowe. Studium Medyczne (kilka lat temu zlikwidowane), II Liceum Ogólnokształcące (przeniesione na ul. Szkolną i połączone z LO I) oraz Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1.

Od 1 września 2006 roku placówki funkcjonują jako Zespół Szkół nr 2.

 

(raj), ZS 2 w Wodzisławiu