środa, 21 kwietnia 2021

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Zielony Śląsk - woda nie zagraża ludziom i środowisku

18.04.2012 09:06 | 4 komentarze | tora

Wody podziemne i powierzchniowe z rejonu wyrobiska przy starej cegielni nie są zanieczyszczone na tyle, by zagrażały życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. To najważniejszy wniosek płynący z analizy próbek wody pobranych do badania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach z rejonu sąsiadującego ze spółką Zielony Śląsk.

Zielony Śląsk - woda nie zagraża ludziom i środowisku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Próbki powierzchniowe pochodziły z dwóch punktów na potoku Nacynka poniżej i powyżej rekultywowanego wyrobiska oraz dwóch pobliskich zalewisk. Wody potoku Nacynka charakteryzują się dobrym stanem ekologicznym. Przekroczone zostały wartości graniczne związków azotu dla wód I lub II klasy jakości. WIOŚ tłumaczy to odprowadzaniem ścieków komunalnych z okolicznych budynków mieszkalnych do potoku. Niektóre parametry rosną za wyrobiskiem, co według inspekcji spowodowane jest lokalizacją kolejnych budynków mieszkalnych wzdłuż potoku oraz obecnością mini ZOO. W przypadku zalewiska po stronie zachodniej rekultywowanego dołu przekroczone zostały takie parametry jak węgiel organiczny, azot amonowy i azot ogólny. Według WIOŚ może to być spowodowane wykorzystaniem do rekultywacji wyrobiska odpadów o znacznej zawartości substancji organicznych jak komunalne osady ściekowe, odpady skór wygarbowanych, odpady mineralne. W przypadku zalewiska w wyrobisku piaskowym, znajdującego się na północny zachód od terenu spółki woda ma I klasę czystości. Wody podziemne, których próbki pobrano z odwiertu oraz ze studni jednej z mieszkanek mieszczą się w dopuszczalnych parametrach.