środa, 21 października 2020

imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

RSS

W przyszłym roku możesz zapomnieć o NIP

29.12.2011 13:43 | 0 komentarzy | raj

Za kilka dni większość podatników przestanie posługiwać się numerem NIP.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikami VAT oraz niebędące płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne jako identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie numerem PESEL - numery NIP tych podatników zostaną zniesione. Osoby takie nie dokonują, jak dotychczas, zgłoszenia identyfikacyjnego w celu otrzymania NIP. Aktualizują jedynie dane adresowe we właściwym urzędzie skarbowym składając deklarację podatkową lub inny dokument związany z obowiązkiem podatkowym, bądź poprzez złożenie formularza ZAP-3. Formularz ZAP-3 będzie służył ponadto do przekazania informacji o numerze rachunku bankowego, jeżeli podatnik wybierze sposób zwrotu nadpłaty na ten rachunek lub z niego zrezygnuje, bądź będzie aktualizował wcześniej podany numer rachunku. W pozostałym zakresie dane podatnika aktualizowane będą automatycznie w oparciu o informacje z rejestru PESEL.

- NIP pozostanie nadal numerem identyfikacyjnym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne – mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach. Przypomina, że podmioty posługujące się numerem NIP mają obowiązek aktualizacji informacji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

(raj)