Niedziela, 29 listopada 2020

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Epidemia na Śląsku:

Konferencja podsumowująca projekt "Wspólnie bez granic"

05.12.2011 11:07 | 0 komentarzy | e

2 grudnia, w Pogrzebieniu, odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez polską straż graniczną i czeską policję projekt „Wspólnie bez granic”.

Konferencja podsumowująca projekt "Wspólnie bez granic"
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obok przedstawicieli obu służb, w konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i władz samorządowych z województwa śląskiego oraz opolskiego, przedstawiciel Euroregionu Silesia i funkcjonariusze polskiej Policji. Wśród uczestników byli m.in. Prezydent Miasta Racibórz, Starosta Raciborski, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Otwarcia konferencji dokonał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Autorem i głównym wykonawcą projektu „Wspólnie bez granic” był Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, a jego czeskim partnerem Komenda Wojewódzka Policji Republiki Czeskiej w Ostravie. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013”. Podczas realizowanego od lipca projektu przeprowadzono prawie 25 różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i pogadanek, w których uczestniczyło łącznie 850 osób: urzędników, młodzieży szkolnej i funkcjonariuszy.

„Wspólnie bez granic”, to projekt ukierunkowany na wspieranie i pogłębianie wielopłaszczyznowej współpracy na polsko-czeskim pograniczu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego, a także podwyższanie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji, którzy w warunkach strefy Schengen realizują szereg tożsamych zadań kompensujących zniesienie kontroli na polsko-czeskiej granicy i zapewniających bezpieczeństwo na terenach przygranicznych.

Z uwagi na rangę i złożoność zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, projekt propaguje w tym obszarze współpracę służb i lokalnej społeczności. Dlatego, oprócz polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji, zostały do niego włączone samorządy z przygranicznych województw: śląskiego i opolskiego. W tym zakresie projekt obejmował prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędników miast i gmin oraz urzędów pracy. Celem prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej szkoleń, było przybliżenie urzędnikom zagadnień dotyczących m.in. pobytu i pracy cudzoziemców w kontekście występujących w tych obszarach nieprawidłowości, a także wskazanie możliwości rozpoznawania niezgodnych z prawem działań oraz współpracy w ich zwalczaniu ze Strażą Granicznej, jako służbą migracyjną. 

Częścią składową projektu było również prowadzenie pogadanek z uczniami raciborskich szkół ponadpodstawowych. Ich tematem przewodnim była profilaktyka narkotykowa. Funkcjonariusze Straży Granicznej przybliżali młodzieży zagadnienia związane m.in. z objawami i skutkami stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych, a także obowiązującymi w Czechach i w Polsce regulacjami prawnymi w zakresie odpowiedzialności za ich posiadanie. Podczas spotkań zapoznawali też młodzież z zasadami bezpiecznego przekraczania granicy państwowej.

Prowadzenie szkoleń z urzędnikami i pogadanek dla młodzieży poprzedziły szkolenia-warsztaty dla funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji. Obejmowały tematy związane z cudzoziemcami i problematyką graniczną, w tym przestępczość narkotykową oraz fałszerstwa dokumentów, a także zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną .W szkoleniach uczestniczyli specjalnie wytypowani funkcjonariusze – multiplikatorzy, którzy zdobytą wiedzę przekazywali w trakcie szkoleń i spotkań z udziałem pracowników urzędów i młodzieży.

Projekt pod wymowną, a zarazem symboliczną nazwą „Wspólnie bez granic”, to pierwszy unijny projekt realizowany przez Śląski Oddział Straży Granicznej. Przedsięwzięcie, które w warunkach swobodnego przepływu osób przez granicę wewnętrzną i braku kontroli granicznej, propaguje wspólne działania służb i społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwo na polsko-czeskim pograniczu, spotkało się z poparciem i pozytywnym przyjęciem, a założone w projekcie cele zostały w całości osiągnięte.

(ŚOSG)