Piątek, 14 sierpnia 2020

imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda

RSS

Kolejna tura rozmów w sprawie połączenia szpitali. Decyzja dopiero po wyborach?

01.09.2011 11:52 | 19 komentarzy | raj
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2011 15:30

Radni z Rydułtów czują się pominięci i domagają się szczegółowych informacji dotyczących obu placówek.

 

Kolejna tura rozmów w sprawie połączenia szpitali. Decyzja dopiero po wyborach?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Radni powiatowi mają zdecydować o połączeniu szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach w jeden Zakład Opieki Zdrowotnej. W środę radno odbyło się kolejne spotkanie starosty Tadeusza Skatuły z przedstawicielami załogi rydułtowskiego szpitala. Powrócił temat gwarancji zatrudnienia dla pracowników z Rydułtów, którzy formalnie będą wchłonięci przez ZOZ w Wodzisławiu. Starosta powtórzył, że nie może nikomu zagwarantować pracy. Ponownie zadeklarował stworzenie w Powiatowym Urzędzie Pracy pakietu ochronnego dla osób zwalnianych z obu szpitali (w pierwszym etapie pracę straci ok. 17 pracowników administracji). Pojawiła się także nowa deklaracja. Zatrudnienia nie stracą osoby, które są jedynymi żywicielami rodziny.

Zabrakło prezydenta Wodzisławia

Rozmowy w Rydułtowach toczone były od samego rana. Rozpoczęły się przed godz. 8.00. Na godz. 10.00 z kolei starosta zwołał Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Tematem rozmów z wójtami, burmistrzami i przewodniczącymi rad miast i gmin była także sprawa łączenia szpitali. W rozmowie nie brali udziału przedstawiciele Wodzisławia (oczywiście oprócz radnej Bożeny Capek, która jest jednocześnie dyrektorem obu szpitali). W Wodzisławiu w tym czasie odbywała się sesja rady miejskiej. Zdaniem władz miasta za nałożenie się terminów odpowiada starosta, który wiedząc o wodzisławskiej sesji wyznaczył kolidujący termin. Starosta z kolei obwinia drugą stronę. Twierdzi, że termin ustalono już 18 maja podczas poprzedniego Konwentu.  

Dlaczego pani burmistrz nie wiedziała?

W pierwszym punkcie Konwentu Bożena Capek zaprezentowała szpital podając szczegółowe dane dotyczące m.in. budynku samego ZOZ-u, liczby pracowników czy sprzętu jakim placówka dysponuje. Drugi punkt to już omówienie planów dotyczących łączenia szpitali. Obecna na sali Kornelia Newy, burmistrz Rydułtów pytała starostę, dlaczego o planach nie poinformował odpowiednio wcześniej władz miasta. Starosta twierdzi, że o wszystkim na bieżąco informowany był przedstawiciel miasta zasiadający w Radzie Społecznej ZOZ-u w Rydułtowach (Damian Moric, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miasta Rydułtowy).

Szczegółowej informacji domagają się także rydułtowscy radni. W piśmie do Lucjana Szwana, przewodniczącego rady miejskiej w Rydułtowach piszą o konieczności przedstawienia szczegółowej analizy funkcjonowania obu placówek w okresie 2007-2010 i w pierwszym półroczu 2011. Ich zdaniem „Przedmiotowa analiza winna zawierać m.in. dane na temat stanu majątku i jego ocenę techniczną, wyniki finansowe, wartość kontraktów zawartych z NFZ w danym roku, wartość inwestycji majątkowych w danym roku, poziom zadłużenia, stan zatrudnienia z uwzględnieniem etatyzacji, wyposażenie sprzętowe, liczbę pacjentów odbywających pobyt w danych okresach, liczbę zgonów, ankietę oceny jednostki przez pacjentów itp. Istnieje wiele wskaźników oceny funkcjonowania szpitala i stąd konieczna jest dogłębna wielokryterialna analiza, która będzie pomocna w podjęciu decyzji” – czytamy w piśmie podpisanym przez radnych.

Starosta deklaruje, że jest gotowy do rozmów. Zapewnia, że dokładne dane zostaną przedstawione. Szczegółowa informacja ma trafić do radnych z Rydułtów jeszcze przed wrześniową sesją rady powiatu, która odbędzie się 29 września.

Decyzja po wyborach?

O ewentualnym połączeniu szpitali zdecydują radni powiatowi. Wśród nich jest wielu kandydatów do parlamentu. A że decyzja jest trudna i niepopularna może się okazać, że głosowanie zostanie przesunięte. Wystarczy miesięczny poślizg, by do głosowania doszło pod koniec października, już po wyborach, które odbędą się 9 października. Przypomnijmy, że szefem rady powiatu jest Eugeniusz Wala, kandydat na senatora. W radzie powiatu zasiada także Marian Drosio, który startuje z 4 miejsca na liście PiS do sejmu. Na tej samej liście widnieje nazwisko radnej powiatowej Teresy Glenc z Gorzyc. Zamieszanie może być także nie na rękę dwóm kolejnym kandydatkom do sejmu. Chodzi o Krystynę Kuczerę z Syryni, która startuje z listy PSL i Wiesławę Ciurko z Rydułtów. Obie są pracownikami wodzisławskiego starostwa. Druga z pań zajmuje się nawet bezpośrednio szpitalami. Pracuje w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Starosta Tadeusz Skatuła twierdzi, że nie ma powodu przekładać głosowania na październik. - Szczegółowo sprawę omawiałem już na komisjach rady powiatu. Opinie są raczej pozytywne i coraz więcej ludzi rozumie, że nie mamy wyjścia. Nie możemy zwlekać i chowac głowy w piasek, bo pogrążymy szpitale. Ta sprawa nie powinna być wykorzystywana politycznie - uważa Tadeusz Skatuła.   

Miesięczne opóźnienie w głosowaniu  nie skomplikuje sprawy, ponieważ i tak nowy twór nie powstanie od 1 stycznia 2012 r. Zakładając, że uchwała zostałaby przyjęta pod koniec września, nowy podmiot zostałby zarejestrowany nie prędzej niż w lutym. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Może to nastąpić nawet 2 miesiące po głosowaniu. Zanim nowy podmiot powstanie miną kolejne tygodnie. Dopiero trzy miesiące po wejściu w życie uchwały starosta może złożyć wniosek o wykreślenie obu podmiotów z rejestrów i wpisanie tam nowej, połączonej jednostki. Funkcjonować w niej będą dwa odrębne szpitale, dlatego też kontrakty zawarte przez nie z NFZ będą aktualne i zostaną zrealizowane do końca.

 

Rafał Jabłoński 

 

Ludzie:

Bożena  Capek

Bożena Capek

Była dyrektor szpitala w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach

Eugeniusz Wala

Eugeniusz Wala

Były Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Marian  Drosio

Marian Drosio

Radny Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji.

Tadeusz  Skatuła

Tadeusz Skatuła

Były starosta wodzisławski