środa, 28 października 2020

imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

RSS

Pogranicznicy z Raciborza szkolili się z czeskimi kolegami

29.08.2011 17:19 | 0 komentarzy | acz

26 sierpnia zakończyło się pięciodniowe szkolenie polskich i czeskich służb będące kontynuacją cyklu szkoleń, spotkań i pogadanek zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Wspólnie bez granic”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projekt „Wspólnie bez granic” został opracowany w Śląskim Oddziale Straży Granicznej. Realizowany jest razem z czeskim partnerem - Komendą Wojewódzką Policji Republiki Czeskiej w Ostravie. Głównym założeniem projektu jest wspieranie i pogłębianie współpracy transgranicznej, a także podwyższanie kwalifikacji zawodowych  funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji, którzy w warunkach strefy Schengen realizują szereg tożsamych zadań kompensujących zniesienie kontroli na polsko-czeskiej granicy i zapewniających bezpieczeństwo na terenach przygranicznych. Z uwagi na rangę zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, do projektu, oprócz służb obu państw, zostały włączone także samorządy z przygranicznych województw: śląskiego i opolskiego. W tym zakresie projekt przewiduje przybliżenie urzędnikom  skomplikowanej problematyki cudzoziemskiej, a w szczególności zagadnień dotyczących przeciwdziałania przestępczości z udziałem cudzoziemców związanej m.in. z nielegalnym pobytem i nielegalną pracą w Polsce. Częścią składową projektu jest także propagowanie wśród młodzieży szkół średnich/gimnazjów wiedzy w zakresie profilaktyki narkotykowej, w tym zagadnień odnoszących się do regulacji prawnych w Republice Czeskiej. By zrealizować zamierzone cele zaplanowano przeprowadzenie cyklu szkoleń z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej i czeskiej Policji, a następnie spotkań i pogadanek z urzędnikami oraz uczniami.

Zakończone w Wiśle szkolenie-warsztaty, do drugie w cyklu. Uczestniczyło w nim 10 funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 10 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji Republiki Czeskiej w Ostrawie. W jego trakcie poruszane były zagadnienia dotyczące problematyki narkotykowej (m.in. przestępczości narkotykowej, sposobów rozpoznawania narkotyków, regulacji prawnych), fałszerstw i zabezpieczeń dokumentów a także komunikacji interpersonalnej w odniesieniu do cudzoziemców.  Do przeprowadzenia poszczególnych bloków tematycznych zostali zaproszeni polscy i czescy specjaliści. Z uwagi na tematykę przewidziano zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Tak jak w przypadku pierwszego szkolenia, które odbyło się w lipcu b.r., tak i teraz, bardzo istotnym elementem była możliwość  bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami obu służb.

Kolejnym etapem realizacji projektu „Wspólnie bez granic” będą spotkania z przedstawicielami samorządów i młodzieżą szkolną, które rozpoczną się we wrześniu w komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
(śosg)