Wtorek, 26 stycznia 2021

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Opóźniona decyzja w sprawie drogi południowej

04.08.2011 21:39 | 3 komentarze | tora

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zdecydował o przesunięciu do 30 września rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej odcinka Drogi Głównej Południowej w powiecie wodzisławskim.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

 

To kluczowa decyzja, która pozwoli starać się już o projekt budowlany drogi. Małgorzata Zielonka z RDOŚ wyjaśnia, że powodem wyznaczenia nowego terminu jest ilość i rodzaj uwag i wniosków złożonych przez mieszkańców. - Uwagi i wnioski mieszkańców, łącznie około 50, dotyczyły oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym między innymi: oddziaływania drogi na klimat akustyczny, analizy wariantów przebiegu drogi oraz planowanych działań w zakresie ochrony przyrody planowanych w związku z inwestycją – mówi Małgorzata Zielonka. Informuje, że inwestor, w tym przypadku grupa gmin, których inwestycja dotyczy, będzie musiała wnioski i uwagi przeanalizować pod kątem możliwości ich uwzględnienia w projekcie. Dopiero uzupełniony wniosek zostanie rozpatrzony przez RDOŚ w Katowicach.

Mieszkańcy składali wnioski i uwagi podczas prowadzonych na szeroką skalę konsultacji społecznych. Niektóre postulaty wnosili w trakcie spotkań z firmą, która na zlecenie gmin przygotowuje dokumentację. Ale są też wnioski i uwagi wnoszone bezpośrednio do RDOŚ. Dariusz Szymczak, zastępca prezydenta Wodzisławia mówi, że regionalna dyrekcja mogła skorzystać ze swoich uprawnień i wydłużyć termin. - Po to procedury konsultacji społecznych są bardzo rozbudowane, aby mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i by te uwagi były należycie rozpatrzone. Przepisy o szerokich konsultacjach obowiązują od dwóch lat. Jest to więc nowość. Wcześniej nie było tak szerokich konsultacji – mówi Dariusz Szymczak. Mówi, że uwagi mieszkańców bywają sprzeczne. Upraszczając jedni chcą przesunięcia drogi w prawo, drudzy w lewo.

Zastępca prezydenta zapewnia, że wydłużenie terminu nie zakłóci harmonogramu prac. - Miesiąc w jedną czy drugą stronę nie ma znaczenia. Byle wydłużanie nie będzie się przeciągać. Założyliśmy, że chcemy mieć decyzję środowiskową do końca roku. Mając ją możemy przystąpić do negocjacji z marszałkiem województwa o środki na przygotowanie projektu budowlanego wybranego wariantu drogi – mówi zastępca prezydenta.

Droga Główna Południowa będzie mieć klasę drogi wojewódzkiej. Projektowany odcinek przebiega przez Wodzisław, Pszów, Rydułtowy, Mszanę i Godów. Gminy te na podstawie umowy z urzędem marszałkowskim i za przekazane pieniądze kompletują dokumentację trasy. Według przyjętego wstępnie kalendarza trasa ma być budowana w latach 2014 – 2016. Na południu droga połączy się z odcinkiem tej samej trasy budowanej już w Jastrzębiu.