Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Gminy niechętnie kierują mieszkańców do DPS

07.06.2011 14:30 | 10 komentarzy | raj

Tylko 20% osób kierowanych w ostatnich latach do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego.

 

Gminy niechętnie kierują mieszkańców do DPS
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach zapewnia opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Jeszcze kilka lat temu tworzyły się kolejki chętnych, brakowało miejsca dla kilkudziesięciu osób. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2004 r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej. Nakłada ona na gminy obowiązek pokrywania części kosztów pobytu swoich mieszkańców w placówkach opiekuńczych takich jak gorzycki DPS. Osobę starszą kieruje tutaj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek gminnych ośrodków pomocy społecznej.  

Kto płaci za pobyt?

Mieszkaniec wpłaca miesięcznie 70% swojego wynagrodzenia (najczęściej emerytury czy renty), pozostałe kwoty dopłaca gmina (do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania) oraz rodzina. Samorządy negocjują z dziećmi, małżonkiem lub rodzicami lokatora jakie sumy są w stanie wpłacić. Sytuacje są różne. Nierzadko gminy muszą wyłożyć znaczne środki ze swoich budżetów, dlatego wolą kierować starszych ludzi na przykład do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Tutaj pobyt jest tańszy a dodatkowo pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Goście w przewadze  

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Gorzycach wynosi 3 153 zł i należy do przeciętnych. Wyższe stawki (o kilkaset zł) oferują podobne placówki w Jastrzębiu-Zdroju, Bielsku-Białej, w Gliwicach czy Sosnowcu. Dlatego też to mieszkańcy regionu, a nie powiatu wodzisławskiego stanowią zdecydowaną większość na liście lokatorów gorzyckiej placówki. Aktualnie na 134 osoby skierowane według nowych zasad, po 2004 r. w DPS przebywa 27 osób skierowanych przez gminy powiatu wodzisławskiego (z Gorzyc – 6, Wodzisławia – 7, Lubomi – 2, Marklowic – 1, Mszany – 1, Radlina – 1, Rydułtów – 9). W 2010 r. PCPR w Wodzisławiu wydało 36 decyzji o umieszczeniu w DPS w Gorzycach, z czego tylko 9 pochodzi z terenu powiatu wodzisławskiego, a w 2011 r. (do 27 maja 2011 r.) na 20 umieszczonych tylko 3 osoby to mieszkańcy ziemi wodzisławskiej. Tak więc mimo że Dom Pomocy Społecznej budowany był z myślą o mieszkańcach naszego powiatu, obecnie służy głównie mieszkańcom aglomeracji katowickiej. To niepokoi Tadeusza Skatułę, wodzisławskiego starostę, który zachęca do korzystania z usług DPS w Gorzycach. - Warunki tutaj stworzone są najbardziej zbliżone do tych rodzinnych. Tutaj można naprawdę w godnych warunkach przeżyć jesień życia, otrzymując fachową pomoc zaspakajającą wszelkie potrzeby. Jestem przekonany, że niełatwo w naszym regionie jest znaleźć podobny ośrodek gwarantujący takie warunki i taką jakość obsługi, jaką zapewnia DPS w Gorzycach, w którym na 218 mieszkańców aż 87 osób ukończyło 85 lat – mówi Tadeusz Skatuła.

(raj)