Piątek, 30 lipca 2021

imieniny: Julity, Ludmiły, Rościsława

RSS

Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego

28.04.2011 11:25 | 112 komentarzy | red

Zapraszamy do internetowego konkursu na najlepszego druha OSP powiatu wodzisławskiego organizowanego przez Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego.

Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

REGULAMIN

1. Cel konkursu i organizator:

Konkurs ma na celu wyłonienie, w głosowaniu internetowym, najlepszego druha OSP w powiecie wodzisławskim, który podczas swojej służby wykazał się konkretnymi i skutecznymi działaniami. Ponadto celem konkursu jest promowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Organizatorami konkursu są Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Tadeusz Skatuła starosta powiatu wodzisławskiego. Współorganizatorem jest Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu wodzisławskiego. 

2. Uczestnicy i zasięg:

Konkurs skierowany jest do druhów OSP w powiecie wodzisławskim. Do konkursu zgłosiło się 15 jednostek OSP z powiatu wodzisławskiego.

3. Czas trwania konkursu:

  • 22 marzec - 31 marzec wybór kandydatów w poszczególnych jednostkach OSP
  • 28 kwietnia - 31 maja 2011 r. głosowanie na portalu www.nowiny.pl
  • czerwiec - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyjazd do Sejmu

Przebieg konkursu: 

Kandydaci typowani są w poszczególnych jednostkach OSP powiatu wodzisławskiego. Każda jednostka OSP wskazuje jednego druha, który będzie reprezentował ją w konkursie. Kandydat prześle drogą elektroniczną swoje zdjęcie wraz z krótką informacją na swój temat obejmującą jego działalność w OSP (wg załączonego wzoru).

Wszyscy kandydaci zostaną przedstawieni na portalu internetowym www.nowiny.pl oraz w gazecie "Nowiny Wodzisławskie". Głosowanie odbędzie się na portalu internetowym www.nowiny.pl. Wygrają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą kolejno ilość głosów i uzyskają tytuł "Zwycięskiego Floriana". 

4. Nagrody:

Fundatorem nagród jest ORGANIZATOR. Dla trzech kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów - wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz Brukseli, Leuven i Brugii. Wyjazd odbędzie się wiosną 2012 roku na zaproszenie Posła do Parlamentu europejskiego Jerzego Buzka

5. Forma dotarcia: 

  • spotkanie z Prezesami Gminnymi OSP: 
  • za pośrednictwem Burmistrzów i Wójtów, Komendantów i Prezesów Powiatowych i Gminnych OSP
  • rozwieszenie plakatów w jednostkach OSP oraz w Urzędach Gmin i Miast, sklepach i wszystkich miejscach, zgodnie z prawem i za zgodą właścicieli. 
  • informacje na portalach internetowych w prasie i w mediach. 
  • Inne formy reklamy

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny lub dokonania zmian regulaminu.

 


KANDYDACI:

Jacek Jędrzejek

OSP Biertułtowy
Liczba lat służby w OSP (która OSP): OSP Biertułtowy od 1980 r. (31 lat). Pełnione funkcje w OSP: przygodę z OSP zacząłem jako członek MDP, a później Sekretarz, Naczelnik, Prezes, Naczelnik. Odznaczenia: Medal; brązowy, srebrny i złoty "Za zasługi dla pożarnictwa", Medal "Zasłużony dla Ochrony ppoż. powiatu Wodzisławskiego, Wzorowy Strażak.

Gerard Kurzidem 

OSP Buków
ur. 30.10.1961 r. Wstąpił do straży w 1984 r. Obecnie naczelnik OSP Buków. Odznaczony srebrnym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Grzegorz Student 

OSP Czyżowice
W straży pożarnej od 1970 r jako członek drużyny młodzieżowej. Od 2001 roku Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach (do nadal), Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach (do nadal) oraz Członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Uczestnik gaszenia pożarów lasów w Olkuszu, Miasteczku Śląskim oraz Kuźni Raciborskiej. Brał udział w akcji powodziowej 1997 r. na terenie powiatu Wodzisławskiego (odznaczony medalem za zwalczanie powodzi - 1997. Pozostałe odznaczenia to: Strażak Wzorowy, Brązowy Medal za zasługi dla poż; Srebrny Medal za zasługi dla poż, Złoty Medal za zasługi dla poż; Odznaka Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego - 2010 r.

Adam Kubica

OSP Gogołowa
Od 47 lat członek OSP Gogołowa. W latach 1984 - 2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP Gogołowa, obecnie członek zarządu. Posiadane odznaczenia: "Strażak Wzorowy", "Za zasługi w współzawodnictwie", Złoty Srebrny i Brązowy "Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa".

Zbigniew Cieślik

OSP Krzyżkowice
27 lat i jest członkiem OSP Krzyżkowice. Wstępując w szeregi OSP miał 11 lat. Tam jako członek MDP doskonalił się z wiedzy pożarniczej zarówno od stromy praktycznej jak i merytorycznej. Za wyniki i zaangażowanie otrzymał brązową odznakę MDP. Z biegiem czasu, po ukończeniu odpowiednich kursów i szkoleń, stał się czynnym strażakiem uczestniczącym w działaniach ratowniczo - gaśniczych. W chwili obecnej jest członkiem zarządu sekretarzem już drugą kadencję. Posiada stopień dowódcy sekcji, tytuł ratownika pierwszej pomocy medycznej. Za dotychczasową służbę w OSP otrzymał odznakę Strażak Wzorowy oraz brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

Bernard Burek

OSP Lubomia
30 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, 40 lat służby w Ochotniczej Straży Pożarnej od 1970 roku członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nieboczowach a od roku 1979 jako członek OSP Lubomia następnie zastępca Naczelnika później Wiceprezes a od roku 2001 pełni funkcję Prezes. Od 1991 roku Komendant Gminny Związku OSP RP w Lubomi. W roku 1989 srebrna odznaka "Zasłużony W Rozwoju Województwa Katowickiego", 1989 r. brązowy medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" , 1991 r. odznaka honorowa "Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa", 1992 r. srebrny medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", 1997 r. "Brązowy Krzyż Zasługi", 1998 r. złoty medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", 1198 r. złota odznaka "Za Zasługi W Zwalczaniu Powodzi", 2001 r. odznaka "Strażak Wzorowy", 2004 r. "Srebrny Krzyż Zasługi", 2005 r. brązowa odznaka "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej", 2006 r. medal "Zasłużony Dla Ochrony P.POŻ Powiatu Wodzisławskiego" 2006 r. brązowy medal " Za Zasługi Dla Obronności Kraju", 2008 r. złoty medal " Za Długoletnią Służbę", 2010 r. medal " Za Ofiarność I Odwagę".

Roman Stanisław Bura

OSP Mszana
Liczba lat służby: 37 lat, od 1974 r. do 1978 r. członek MDP, od 1978 r. ochotnik i ratownik OSP Mszana. Pełnione funkcje w OSP: od 1982 do 1990 członek zarządu i opiekun drużyn młodzieżowych, od 1990 do 1994 komendant OSP, od 1994 do 2002 prezes OSP, od 2002 do 2011 prezes zarządu oddziału gminnego, od 2002 do 2006 członek prezydium zarządu oddziału powiatowego w Wodzisławiu Śl., od 2006 do 2011 członek komisji rewizyjnej zarządu oddziału powiatowego w Wodzisławiu Śl. Odznaczenia: 1988 r. srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, 1990 r. odznaka wzorowy strażak, 1991 r. odznaka za zasługi we współzawodnictwie ppoż, 1992 r. złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, 1997 r. brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

Patryk Hiltawski

OSP Olza
liczba lat służby w OSP: 6 lat OSP Olza. pełnione funkcje w OSP: zastępca Naczelnika. Odznaczenia: Brak

Piotr Stanisław Maciuga

OSP Radlin
W OSP Radlin II od 41 lat. Naczelnik OSP Radlin II od 1982 roku. Odznaczenia: Odznaka "Strażak Wzorowy", Medal za Zasługi dla Poż., Srebrny medal za Zasł. dla Poż., Zloty medal za Zasł. dla Poż., Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy medal "Za zasługi dla Obronności Kraju", Brązowa odznaka "Zasłużony dla Ochrony Ppoż.", Medal Zasłużony dla ochrony P.poż. pow. Wodzisławskiego.

Jerzy Lucjan Glenc

OSP Rogów
Liczba lat służby w OSP: od 16 roku życia - 35 lat. Pełnione funkcje: w OSP: 1975 - wstępuje w szeregi OSP Rogów jako członek Drużyny Młodzieżowej, 1979 - kierowca konserwator samochodu bojowego, 1992 - uczestnik gaszenia pożaru lasów w Olkuszu, Imielinie i Kuźni Raciborskiej, 1997, 2009, 2010 - uczestnik akcji p.powodziowej, 1993 do nadal - prezes OSP w Rogowie, 2001 do nadal - komendant gminny ZOSP RP. Odznaczenia: brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, brązowy i srebrny medal za ratowanie ludzi i mienia, odznaka honorowa "Zasłużony dla ochrony p. pożarowej powiatu wodzisławskiego".

Andrzej Tanżyna

OSP Syrynia
Liczba lat służby w OSP: od 1968 do nadal tj. 43 lata. Pełnione funkcje w OSP: Członek MDP, Członek Czynny, Sekretarz Zarządu OSP, Naczelnik OSP, 3 kadencja Prezesa Gminnego. Odznaczenia: Wzorowy Strażak, Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Zasługi Dla Powiatu Wodzisław w Ochronie Przeciw Pożarowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zwalczania Powodzi.

Eugeniusz Kucza 

OSP Turza Śląska
21 lat OSP Turza Śląska. Pełnione funkcje: 1990-1996 skarbnik OSP Turza Śl., 1996-2005 sekretarz OSP Turza Śl., 2005- nadal prezes OSP Turza Śl., 2001 sekretarz Zarz. Gm. ZOSP RP w Gorzycach, 2006- nadal członek Zarz. Pow. ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. Odznaczenia: Wzorowy strażak, Brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa, Zasłużony dla ochrony Ppoż. Powiatu wodzisławskiego.

Henryk Rassek

OSP Zawada
Liczba lat służby w OSP: 46lat (od 1965 roku) OSP Wodzisław Śląski - Zawada. Pełnione funkcje w OSP: strażak, dowódca sekcji, z-ca naczelnika, naczelnik. Odznaczenia: Wzorowy Strażak; Brązowy, srebrny, złoty - Za Zasługi dla Pożarnictwa; Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa; Srebrny medal zwalczania powodzi; Srebrna odznaka - Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego.

 

Majchar Henryk

OSP Pszów
Urodzony 2.12.1949 roku. Do OSP Pszów wstąpił w roku 1967. Zawodowo pracował w zakładowej jednostce pożarniczej przy KWK „Anna” w Pszowie. Obecnie jest emerytem. Pasjonat pożarnictwa oraz związanego z nim sportu pożarniczego. Startował w szeregu zawodach szczebla wojewódzkiego, strefowego i krajowego, m.in. z zawodów w roku 1980 w Poznaniu wspólnie z drużyną uplasował się na II miejscu i jako nagrodę przywieziono wtedy do Pszowa samochód bojowy Star GBA 2,5/16. Od roku 1993 był dowódcą drużyny, która startowała w eliminacjach krajowych do czterech olimpiad pożarniczych CTIF w Berlinie, w Herning w Danii, w Kopio w Finlandii i w Varażdin w Chorwacji i wywalczył z nią 1 srebrny i 3 złote medale. Ponadto na międzynarodowych zawodach w Austrii i w Niemczech zdobył srebrne i brązowe odznaki wyszkolenia bojowego. Brał również udział w prawie wszystkich większych akcjach ratowniczo-gaśniczych z udziałem pszowskiej jednostki m.in. w pożarze lasów w rejonie Olkusza i Imielina oraz Kuźni Raciborskiej w roku 1992, a także w kilku akcjach powodziowych w rejonie rzeki Olzy i Odry. Posiada wyszkolenie pożarnicze w stopniu naczelnika i pełnił tę funkcję od roku 1997 do 2011. Przedtem wypełniał obowiązki zastępcy naczelnika przez rok. Według statutu jednostki jako naczelnik pełnił także funkcję wiceprezesa. Dodatkowo w latach 1989 do 2005 oraz od 2011 jest gospodarzem pszowskiej straży. Współtworzył powołaną w pszowskiej straży Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT). Od roku 2001 jest dowódcą Wodzisławskiej Powiatowej Kompanii Reprezentacyjnej Strażaków Ochotników. Pododdział ten został utworzony z druhów oddelegowanych do niej z prawie wszystkich 33 jednostek ochotniczych powiatu wodzisławskiego. Był także jednym z kilku współtwórców partnerskich kontaktów pomiędzy pszowskimi strażakami, a ich kolegami z czeskiego Melća w rejonie Opawy. Swoje doświadczenie przekazuje także członkom drużyn młodzieżowych działających przy pszowskiej jednostce, zaś pasję pożarniczą synowi Dariuszowi. W dowód tak wszechstronnej działalności na niwie pożarniczej został uhonorowany m.in. brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony dla rozwoju miasta Pszów”, „Zasłużony dla ochrony p. poż. powiatu wodzisławskiego” oraz odznaczeniami czeskimi za współpracę międzynarodową.  

Piotr Oleś 

OSP Radoszowy
Wysługa: 20 lata służby w jednostce OSP "Radoszowy" (z czego 6 lat w MDP-Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej)-14 lat służby w akcjach ratowniczych. Pełnione funkcje: z-ca naczelnika obecnie skarbnik. Odznaczenia: odznaka MDP brąz, wzorowy strażak, wysługa lat, brąz-srebro-złoto za zasługi dla pożarnictwa, odznaka HDK (Honorowy Dawca Krwi). Kwalifikacje: ratownik przedmedyczny PSP (kurs na podstawie kwalifikacji Państwowej Straży Pożarnej).

Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesłane przez organizatora.