środa, 28 października 2020

imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

RSS

MAŁO się rodzi, DUŻO umiera

06.04.2011 11:34 | 7 komentarzy | ma.w

Od 1995r. utrzymuje się stały spadek liczby ludności Raciborza. W 1995r. mieszkało tu 64 115 osób, a w 2010r. – 54 684. Obliczeń dokonano w magistracie.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To dane z raportu na potrzeby samorządu miejskiego za poprzeni rok. Jednym z powodów spadku liczby mieszkańców jest malejąca ilość narodzin i rosnąca liczba zgonów, a także znaczna liczba wymeldowań – 855 przy stosunkowo niskiej liczbie zameldowań – 465. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła ilość wydanych dowodów osobistych – z 3 325 w 2009r. do 3 944 w 2010r.

Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że znacznie spadła ilość urodzeń zarejestrowanych w tej placówce. W 2009 r. sporządzono 1 017 aktów urodzeń, a w roku 2010 – 818. Ilość sporządzonych aktów zgonu od 2007 r. utrzymuje się na podobnym poziomie. Spadek odnotowano także co do ilości zarejestrowanych ślubów konkordatowych z 213 w 2009 r. do 194 w roku 2010.