Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Pięć lat uchwały antysmogowej w naszym województwie

W 5. rocznicę od wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, odbyła się konferencja „Ubóstwo energetyczne w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego”.

Pięć lat uchwały antysmogowej w naszym województwie
Zastępca Burmistrza Radlina, Zbigniew Podleśny, wskazał rozwiązania kwestii ubóstwa energetycznego na poziomie gminy

W spotkaniu w Sali Sejmu Śląskiego wzięło udział ponad 120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, ekodoradców i organizacji pozarządowych.

Głównym tematem obrad było ubóstwo energetyczne, rozumiane jako wydatkowanie nieproporcjonalnie wysokich kosztów przez gospodarstwa domowe, aby zapewnić sobie wystarczający komfort cieplny. Kontekstem rozważań były gwałtownie i skokowo rosnące wydatki na ogrzewanie i surowce energetyczne, spowodowane w znaczącym stopniu wojną w Ukrainie.

Konferencję otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki, który w przemówieniu inauguracyjnym podkreślił rolę samorządów we wdrażaniu uchwały antysmogowej oraz konieczność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

W pierwszej części spotkania Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce omówiła unijną politykę na rzecz walki z ubóstwem energetycznym i wnioski z dyrektywy REPowerEU. Trwające prace nad eliminacją omawianego zjawiska i dokument Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Bank dobrych praktyk”, zaprezentowała jego przedstawicielka, Anna Bednarska. Głos ekspertów i jednocześnie spojrzenie samorządu regionalnego został wyrażony przez Annę Bogusz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego w Obszarze Klimatu i Środowiska. Magdalena Bartecka ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, naświetliła zagadnienie z perspektywy działalności organizacji pozarządowych w kontekście transformacji energetycznej.

Po przerwie wystąpili przedstawiciele samorządów lokalnych. Zastępca Burmistrza Radlina, Zbigniew Podleśny, wskazał rozwiązania kwestii ubóstwa energetycznego na poziomie gminy, a konkretne propozycje wsparcia najbardziej potrzebujących, którzy są klientami pomocy społecznej, zostały omówione przez wiceprezydenta Rybnika, Piotra Masłowskiego. Kierujący ekopatrolem chorzowskiej Straży Miejskiej, Henryk Rusnak, zaprezentował praktyczne zagadnienia, z jakimi spotykają się funkcjonariusze podczas kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.

Ostatnia część obrad to trzy wystąpienia. W pierwszym z nich, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wioletta Jończyk mówiła o konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami, w szczególności o oszczędzaniu energii i programach pomocowych. Kierownik Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, Andrzej Starzyński, zaakcentował „zielony kierunek” w produkcji i dystrybucji energii cieplnej wskazując ponadto na fakt, iż przyłączenie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej jest nie tylko skutecznym sposobem na walkę ze smogiem, ale i zmniejsza koszty ogrzewania. Na zakończenie spotkania głos zabrał Prezes Zarządu Spółdzielni Energetycznej Nasza Energia z Mszany, który mówił o konieczności rozwoju energetyki obywatelskiej, szczególnie na obszarach położonych z dala od wielkich miast.

Konferencję prowadził Piotr Brożek, Kierownik Referatu ds. Wdrażania Uchwały Antysmogowej w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

(eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].