Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Kto może zostać operatorem żurawia?

Żuraw wieżowy to jedno z urządzeń dźwigowych, a jednocześnie największa maszyna robocza. Jej wysokość podnoszenia może wynosić nawet 100 metrów. Praca operatora żurawia wieżowego jest bardzo wymagająca i polega na przemieszczaniu ładunków o dużej wadze na wysokie kondygnacje. Aby zdobyć uprawnienia do obsługi żurawia wieżowego, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje zdrowotne i ukończyć specjalistyczny kurs.

Kto może zostać operatorem żurawia?

Podstawą żurawia wieżowego jest maszt (wieża), który montowany jest na podłożu stacjonarnym lub przejezdnym. Dodatkowo urządzenie składa się z wysięgnika poziomego lub wychylnego. Główną czynnością wykonywaną za pomocą żurawia wieżowego jest podnoszenie ładunków na haku umieszczonym na linie, która zmontowana jest na wysięgniku. Udźwig tego typu urządzeń może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu ton, są one często wykorzystywane w budownictwie.

Podstawowymi parametrami technicznymi żurawi wieżowych są m.in. udźwig (w tonach), zasięg wysięgnika (w metrach), wysokość podnoszenia (w metrach), moment roboczy oraz moment wywrotu żurawia. 

Operator żurawia wieżowego – kto może nim zostać?

Kandydat na operatora żurawia wieżowego musi być osobą pełnoletnią, mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo istotne jest, aby osoba tak miała zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na żurawiach wieżowych. Operator żurawia wieżowego musi być osobą opanowaną, dokładną i rzetelną. Ze względu na to, że praca na takim urządzeniu wiąże się z dużym stresem, kandydat do pracy w tym zawodzie musi być odporny na stres. Operator żurawia pracuje na wysokościach, w zmiennych warunkach, często w hałasie oraz wibracjach, takie przeciążenia mogą stanowić dyskomfort, który osłabia koncentrację.

Wśród przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora żurawia wieżowego są:

  • zaburzenia równowagi oraz percepcji wzrokowej i słuchowej;
  • choroby somatyczne (nowotwory, cukrzyca, guz mózgu), układu kostno-stawowego,  układu pokarmowego, układu krążenia i oddechowego, choroby serca i alergie.

Operator żurawia – jak nim zostać?

Przy profesji operator żurawia kurs na żurawie wieżowe jest niezbędny. Umożliwia on uczestnikom zdobycie kwalifikacji i uprawnień do obsługi tych urządzeń. Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Wykłady obejmują budowę, rodzaje i właściwości żurawi wieżowych, wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa, przepisy BHP oraz przepisy UDT. Dodatkowo uczestnicy kursu poznają zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku oraz obowiązki operatora w trakcie pracy. Zajecia praktyczne obejmują naukę obsługi żurawia wieżowego i bezpiecznego podnoszenia oraz opuszczania ładunków.

Po zakończeniu kursu uczestnicy muszą zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W jego trakcie kursanci muszą odpowiedzieć na kilka pytań teoretycznych oraz wykonać zadania praktyczne. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu operatorom żurawi wieżowych wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim i wybranych językach obcych.

Ukończenie kursu na operatora żurawia wieżowego umożliwia znalezienie pracy w tym zawodzie. Uprawnienia otrzymane w Polsce są ważne także za granicą, dlatego operatorzy posiadający zaświadczenia UDT mogą starać się o pracę nie tylko na rynku krajowym, ale także np. Niemczech, Holandii, Francji i innych krajach UE.  

Materiał zewnętrzny