Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Urząd w Pietrowicach Wielkich o budowie asfalciarni w Kornicach wiedział już w listopadzie. Wójt Wawrzynek: Jesteśmy przeciwni inwestycji, możemy złożyć odwołanie

Wójt Andrzej Wawrzynek odpowiada na zapytanie Nowin w sprawie asfalciarni, która miałaby powstać w Kornicach przy ul. Przemysłowej, w miejscu dawnego punktu skupu buraka cukrowego, przy wylocie z Kornic na Maków. Deklaruje, że samorząd jest przeciwny tej inwestycji, jednocześnie mówi wprost: częściowo mamy związane ręce, ale możemy złożyć odwołanie od decyzji.

Urząd w Pietrowicach Wielkich o budowie asfalciarni w Kornicach wiedział już w listopadzie. Wójt Wawrzynek: Jesteśmy przeciwni inwestycji, możemy złożyć odwołanie
- Gmina Pietrowice Wielkie jest przeciwna realizowaniu na jej obszarze jakichkolwiek inwestycji, które oddziaływałyby negatywnie na mieszkańców naszej Gminy i środowisko naturalne - deklaruje Andrzej Wawrzynek, wójt Pietrowic Wielkich (fot. arch. Nowiny.pl)

O tej sprawie pisaliśmy już w artykułach:

Poniżej w całości publikujemy odpowiedź wójta Andrzeja Wawrzynka, którą przesłano do naszej redakcji, po tym, jak zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich w tej sprawie:

W odpowiedzi na pytania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicy przy ul. Przemysłowej" wyjaśniam:

1.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicy przy ul. Przemysłowej" został złożony w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie w listopadzie 2021 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla tego rodzaju przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt. Jednak że przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. na nieruchomości położonej w Kornicach, przy ul. Przemysłowej, na działce oznaczonej nr 3 km 3, która jest położona w sąsiedztwie nieruchomości będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie. Ta okoliczność spowodowała że Gmina Pietrowice Wielkie jest jedną ze stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wobec tego Wójt Gminy Pietrowice Wielkie z mocy art. 24 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego podlega z mocy prawa wyłączeniu od udziału w postępowaniu w tej sprawie.

3. Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2021 r. (Nr SKO.OSW/41.9/595/2021/6897/KK) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyznaczyło Prezydenta Miasta Racibórz jako organ właściwy do załatwienia sprawy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicy przy ul. Przemysłowej".

4. Nieruchomość w Kornicach, na której planowana jest budowa przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltowych, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usługowego Borbud Sp. z o o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Wodna 21.

5. Po postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie nie jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicy przy ul. Przemysłowej".

Nie jest również organem właściwym w sprawach pozwolenia na budowę przedmiotowej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych, gdyż wydawanie pozwolenia na budowę należy do kompetencji starosty.

6. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie jest uzależnione od zgody lub braku zgody gminy, na obszarze której będzie realizowane dane przedsięwzięcie.

Natomiast Gmina Pietrowice Wielkie jest przeciwna realizowaniu na jej obszarze jakichkolwiek inwestycji, które oddziaływałyby negatywnie na mieszkańców naszej Gminy i środowisko naturalne.

Gmina Pietrowice Wielkie, jak już to zostało wyżej wskazane, jest stroną prowadzonego przez Prezydenta Raciborza postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicy przy ul. Przemysłowej".

Wobec tego Gmina Pietrowice Wielkie będzie miała możliwości złożenia odwołania od wydanej w tej sprawie decyzji i podejmowania innych działań w celu zapobieżenia realizacji przedmiotowej inwestycji w Kornicach.

Wójt odpowiada na pytania Nowin (kliknij aktywny link)
W Kornicach powstanie tzw. asfalciarnia? 16 wiadomości, 67 komentarzy w dyskusji, 268 zdjęć

Ludzie

Andrzej Wawrzynek

Wójt gminy Pietrowice Wielkie.

2 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~BezPrzesady (46.134. * .124) 18.05.2022 06:18

Ja jako Raciborzanin jestem zwolennikiem tej inwestycji. Asfalciarnia przy ekooknach nic już nie zmieni dla mieszkańców Kornic, to jest uciążliwe ze względu na hałas tylko, jakieś 300 metrów jest głośno. A Polowemu gratuluję przeniesienia tego z Ploni, gdzie stało 150 metrów od domów i poprawczaka. W Kornicach nie ma obok domów

~trauma34 (188.172. * .75) 16.05.2022 16:33
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

tylko czemu grał głupa przez tyle miesięcy? jako strona bierze czynny udział w postępowaniu i może protestować na każdym etapie a nie dopiero po wydaniu decyzji.niech mu radni zrobię jakąś uchwałę , że rada gminy a tym samym mieszkańcy są przeciwni i że ma wykorzystać wszystkie prawne ścieżki by obronić gminę przed smrodem.trzeba ustalić kto wystąpił o decyzje środowiskową..tj Borbud czy PRD? jeśli PRD to czy ma prawo do tej działki ? jeśli PRD wystąpiło o tę decyzje środowiskową to Polowy ma konflikt interesów ( reprezentuje jedynego właściciela spółki czyli gminę Racibórz), tak na marginesie to Racibórz od kilku lat występuje w fatalnej roli,próbuje wciskać ościennym gminom smród, który musiał zlikwidować u siebie. swoją drogą to Polowy już zapomniał jak w kampanii wyborczej oznajmiał ,ze nie można ludzi truć instalacją do produkcji asfaltu? czy w Lubomi i Pietrowicach mieszkają ludzie pośledniejszego gatunku i im można smrodzić w imię interesu własnej miejskiej spółki?....