Poniedziałek, 17 stycznia 2022

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

Radni z Mszany hojni dla siebie i wójta

02.12.2021 13:29 | 6 komentarzy | art

Rada Gminy Mszana podjęła na sesji 29 listopada uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy oraz w sprawie wysokości diet radnych. Podwyżka dla wójta była obligatoryjna. 

Radni z Mszany hojni dla siebie i wójta
Niemal jednogłośnie Rada Gminy w Mszanie przegłosowała podwyżki diet radnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zmiany dotychczas obowiązujących uchwał związane były z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wejściem w życie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wójt z maksymalną pensją

Decyzją radnych wójt otrzyma 100% ustalonej przez ustawodawcę kwoty bazowej. Projekt uchwały skierowany na komisję łączoną zakładał 90%, jednak zdecydowana większość radnych zagłosowała za wyższym progiem dla wójta. Tym samym jego wynagrodzenie wzrośnie z dotychczasowej kwoty 10180 zł brutto do 19470 zł brutto, po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenia. Wójt otrzyma wyrównanie od 1 sierpnia br. - Będzie to pierwsza od wielu lat podwyżka, przypomnijmy, że w 2018 roku, również na skutek ustawowych przepisów, wynagrodzenie wójtów zostało obniżone - przypomina Urząd Gminy w Mszanie. 

Radni hojni też dla siebie

Zmieni się również wysokość diet radnych (z datą obowiązującą od 1 sierpnia), chociaż procentowo podział będzie taki sam, jak w dotychczas obowiązującej uchwale. Zgodnie z nowymi przepisami w gminach do 15 tys. mieszkańców, a taką jest Gmina Mszana, miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 50% maksymalnej wysokości diety. Kwota ta dla Gminy Mszana wynosi 2147,30 zł.

Dietę w takiej wysokości otrzyma przewodniczący Rady Gminy. Wiceprzewodniczący otrzyma 75% tej kwoty, Przewodniczący Komisji - 65%, a pozostali radni, nie pełniący tych funkcji - 55%. Do tej pory przewodniczący Rady otrzymywał 1325 zł, według nowej uchwały otrzyma miesięcznie 2147 zł. Wiceprzewodniczący Rady pobierał dietę w wysokości 950 zł, dostanie 1610 zł. Przewodniczący komisji, zamiast dotychczasowej kwoty 850 zł, otrzyma miesięcznie 1396 zł. Pozostali radni zamiast diety 750 zł, dostaną 1181 zł miesięcznie. Diety są nieopodatkowane. 

Za podjęciem obu uchwał głosowało na sesji po 14 radnych. 1 był przeciwny.