Sobota, 22 stycznia 2022

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Podwyżki dla starosty Leszka Bizonia i radnych powiatu wodzisławskiego stały się faktem

25.11.2021 20:15 | 11 komentarzy | juk

Pensja starosty wodzisławskiego i diety tamtejszych radnych powiatowych poszybowały w górę. Nie wszystkim jednak taki obrót sprawy się spodobał. - Nie róbmy skoku na kasę. Miejmy trochę umiaru - apelowali co poniektórzy radni.

Podwyżki dla starosty Leszka Bizonia i radnych powiatu wodzisławskiego stały się faktem
W trakcie dzisiejszej (25.11) sesji rady powiatu wodzisławskiego procedowane były uchwały dotyczące diet radnych oraz wypłaty starosty.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, w trakcie dzisiejszej (25.11) sesji rady powiatu wodzisławskiego procedowane były uchwały dotyczące diet radnych oraz wypłaty starosty. Długa dyskusja i sprzeciw kilku radnych na nic się jednak zdały. Większość radnych przegłosowała dokumenty w zaproponowanych wcześniej formach.

Wzrosła stawka bazowa

Przypomnijmy, że 1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą znacząco wzrosną wynagrodzenia samorządowych włodarzy i diety radnych. Zgodnie z nowymi zapisami w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców (jakim jest powiat wodzisławski), miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 100% maksymalnej wysokości diety. Kwota ta dla powiatu wodzisławskiego wzrosła z 2 684,13 zł do 4 294,60 zł. Przepisy nie określają jednka minimalnej wartości diety.

Diety radnych poszybowały w górę

O ile zmienia się kwota bazowa, na co radni wpływu nie mają, bo o tym zdecydował ustawodawca, to mają jednak wpływ na określenie tego, jaki procent kwoty bazowej będą otrzymywać. Procedowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym powiatu wodzisławskiego takich zmian nie zakładał. Oznacza to, że wartości procentowe miały zostać takie same jakie uchwalono w 2011 r., kiedy to stawka bazowa była dużo niższa. W efekcie dieta przewodniczącego rady z 2 630 zł miała wzrosnąć do 4 208 zł, jego zastępcą z 2 093 zł do 3 349 zł, nieetatowy członek zarządu z 2 281 zł do 3 650 zł, przewodniczącym stałej komisji rady z 1 959 zł do 3 135 zł, wiceprzewodniczący komisji stałych z 1 556 zł do 2 490 zł, a szeregowemu radnemu z 1 422 zł do 2 276 zł.

Prawie maksymalna wypłata

W trakcie minionej sesji radni procedowali także uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Leszka Bizonia. Zaproponowano w nim, że jego wynagrodzenie (brutto) ma wynieść ogółem 19 870 zł. Wcześniej comiesięczna pensja starosty wynosiła 10 800 zł. Zauważmy, że minimalne jego wynagrodzenie po nowelizacji przepisów może wynieść 16 942,80 zł, z kolei maksymalne - 20 041,50 zł. W projekcie uchwały zapisano, że składowe wynagrodzenia Leszka Bizonia to: wynagrodzenie zasadnicze - 10 300 zł, dodatek funkcyjny - 3 400 zł, dodatek specjalny - 4 110 zł, dodatek za wysługę lat - 2 060 zł.

Głosy sprzeciwy

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, ze po upublicznieniu nowych stawek powiatowych radnych wśród kadry pracowniczej wodzisławskiego starostwa dosłownie zawrzało. - Ludzie są źli. Radni będą zarabiać więcej niż urzędnicy - słyszeliśmy. Także w trakcie dzisiejszej sesji co poniektórzy radni podkreślali tę kwestię. - Nie mogę się zgodzić by dieta radnego była wyższa niż wynagrodzenie przeciętnego pracownika naszego starostwa - grzmiała radna Danuta Maćkowska. - Podwyżki nie nalezą się nam radnym, ale właśnie tym ludziom, dzięki którym prosperujemy i działamy, którzy wykonują za nas bardzo dużą ilość pracy - mówiła stanowczo. Radnej Maćkowskiej wtórował m.in. radny Ireneusz Serwotka. - Nie róbmy skoku na kasę. Miejmy trochę umiaru - apelował. - Skoro ustawodawca zobowiązał nas do podniesienia stawki bazowej, to oczywiście musimy to uszanować, ale nie podnośmy sobie diet do prawie maksymalnych wartości. Tak wysokich podwyżek w historii tego samorządu jeszcze nie było - podkreślał obawiając się, że podniesienie wynagrodzenia starosty i diet radnych może się obrócić w przyszłości przeciwko radzie.

Argumentacja podwyżek

Podwyżek bronili m.in. przewodniczący rady Adam Krzyżak oraz członek zarządu Jan Zemło. - To ustawy rządowe wymuszają na nas podejmowanie takich kroków - mówił ten drugi. - Uważam, że zaproponowane kwoty są adekwatne do wielkości naszego powiatu, jego prestiżu i do działań przez nas podejmowanych - dodał radny Zemło. Przewodniczący Krzyżak zwrócił natomiast uwagę, że powiat pod wodzą starosty Bizonia bardzo dobrze funkcjonuje, tym samym należy mu się podwyżka wynagrodzenia. - Znajdując się między maksymalną a minimalną wartością wynagrodzenia pana starosty, kwota 95% jest kwotą adekwatną i moim zdaniem takie powinno być jego wynagrodzenie - mówił.

Wyniki głosowania

Po długiej dyskusji radni przeszli w końcu do głosowania. Za uchwałą w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia w zaproponowanej wcześniej formie zagłosowało 19 radnych, 3 było przeciwko, 4 się wstrzymało od głosu, 1 radny był nieobecny podczas głosowania. Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że starosta za ten czas otrzyma wyrównanie. Następnie radni głosowali nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym. Za głosowało 14 radnych, 4 było przeciwko, a 7 wstrzymało się od głosu. Ten dokument wejdzie w życie od 1 grudnia 2021 r.

Ludzie:

Adam Krzyżak

Adam Krzyżak

Radny Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji.

Ireneusz  Serwotka

Ireneusz Serwotka

Były Starosta Wodzisławski