Poniedziałek, 17 stycznia 2022

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca dostał podwyżkę. W górę również diety radnych

25.11.2021 08:45 | 14 komentarzy | juk

W trakcie minionej sesji wodzisławskiej rady, która odbyła się 24 listopada, radni głosowali nad podwyżką wynagrodzenia dla siebie oraz prezydenta. Ile będą teraz zarabiać? Sprawdziliśmy.

Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca dostał podwyżkę. W górę również diety radnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą znacząco wzrosną wynagrodzenia samorządowych włodarzy i diety radnych. W trakcie listopadowej sesji wodzisławscy radni podjęli uchwały dotyczące ich diet oraz wypłaty prezydenta.

Podwyżki diet radnych

"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, różnicuje wysokość diet w zależności od liczby mieszkańców danej gminy. Według ww. przepisów w mieście Wodzisław Śl. w ciągu miesiąca radny może otrzymać dietę w wysokości do 75% maksymalnej jej wysokości" czytamy w uzasadnieniu przegłosowanej przez wodzisławskich radnych uchwały. Kwota bazowa dla miast od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców to 3 220,96 zł (dotychczas - 2013,10 zł).

Wodzisławscy radni ustalili comiesięczny ryczałt diety. Oznacza to, że radny, który jest członkiem dwóch komisji otrzyma 1 932,57 zł (wcześniej - 1207,86 zł), a ten który jest członkiem jednej komisji - 1 610,48 zł (wcześniej - 1006,55 zł), z kolei ten radny, który nie jest członkiem żadnej komisji - 1 288,38 zł (wcześniej - 805,24 zł). Dodatkowo ustalono, że przewodniczący rady miejskiej otrzyma dodatek do diety w wysokości 40% kwoty bazowej, czyli 1288,38 zł (wcześniej - 805,24 zł). Dodatek wiceprzewodniczącego rady oraz przewodniczących stałej lub doraźnej komisji wynosić będzie 805,24 zł (wcześniej - 503,27 zł). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że radni za ten czas otrzymają wyrównanie.

Prezydent zarobi więcej

W trakcie listopadowej sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia prezydenta Wodzisławia Śl. Mieczysława Kiecy. Zgodnie z zapisami dokumentu wypłata włodarza będzie się składać z: wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 9 387 zł (wcześniej 4 800 zł), dodatku funkcyjnego - 3 105 zł (wcześniej 2 100 zł), dodatku specjalnego w wysokości 30% - 3 747 zł (wcześniej 2 760 zł) oraz dodatku za wysługę lat wg obowiązujących przepisów. W efekcie wynagrodzenie Mieczysława Kiecy z 9 660 zł wzrosło do 16 239 zł. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że prezydent za ten czas otrzyma wyrównanie.

Zobacz także:

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.