Poniedziałek, 17 stycznia 2022

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

Jak szybko dojedziemy pociągiem z Raciborza do Głubczyc i dlaczego planując rewitalizację linii kolejowej warto pomyśleć o... Eko-Oknach

22.11.2021 19:00 | 14 komentarzy | żet

Poznaliśmy szczegóły rewitalizacji połączenia kolejowego Raciborza z Głubczycami i Racławicami Śląskimi. Już teraz wiadomo, że projekt ma pewnie ograniczenia. Na czym one polegają i czego wynikają?

Jak szybko dojedziemy pociągiem z Raciborza do Głubczyc i dlaczego planując rewitalizację linii kolejowej warto pomyśleć o... Eko-Oknach
Czy połączenie kolejowe Racibórz Głubczyce będzie oblegane przez pasażerów? Zdjęcie ilustracyjne (arch. Nowiny.pl).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Opolszczyzna liczy na rewitalizację linii kolejowych 177 (Racibórz - Głubczyce) i 294 (Głubczyce - Racławice Śląskie). To jedyny wniosek z tego województwa zgłoszony do rządowego Programu Kolej+. Budżet programu opiewa na kwotę 6,6 mld zł. Jego realizacja dotyczy również gmin powiatu raciborskiego, przez które przebiega linia 177: Raciborza, Krzanowic i Pietrowic Wielkich. 3 listopada zorganizowano konsultacje społeczne, w trakcie których zaprezentowano najważniejsze informacje na temat powrotu kolei na tym kierunku.

1. Czas podróży

40 minut - tyle ma trwać podróż z Raciborza do Głubczyc koleją.

Kolejnych 15 minut potrzeba będzie, aby dostać się z Głubczyc do Racławic Śląskich.

2. Gdzie zatrzyma się pociąg?

Projektanci proponują, aby na trasie Racibórz - Głubczyce znalazło się 10 punktów obsługi podróżnych: Racibórz, Racibórz-Studzienna, Wojnowice, Cyprzanów, Pietrowice Wielkie, Tłustomosty, Baborów, Bernacice, Głubczyce.

Punkty pasażerów na trasie Głubczyce - Racławice Śląskie: Głubczyce, Gadzowice, Głubczyce Las, Ściborzyce Małe, Racławice Śl.

Ostateczna zasadność budowy przystanków będzie wynikać z przeprowadzonych prognoz.

3. Jaka oferta przewozowa?

Trwa przygotowanie prognoz, które pozwolą określić, jak dużo osób będzie korzystać z przywróconego połączenia kolejowego. Od tego zależeć będzie oferta przewozowa. Minimum to 4 pary pociągów na dobę. Maksimum, które bierze się pod uwagę, to 20 pociągów na dobę.

Bliżej Eko-Okien

Przystanków kolejowych powinno być możliwe dużo, tak aby transport kolejowy stanowił wygodną alternatywę dla transportu samochodowego. Warto rozważyć budowę dodatkowego przystanku w pobliżu zakładu Eko-Okien w Kornicach (pow. raciborski) - uważa Piotr Adamczyk, prezes Towarzystwa Entuzjastów Kolei.

- Lokalizacja przystanku w Kornicach jest oczywiście rozważana. Nie zaproponowaliśmy tego przystanku tylko dlatego, że jest on naprawdę blisko istniejącej stacji (w Pietrowicach Wielkich - red.) ale jeszcze się temu przyjrzymy

- mówi Łukasz Rak, przedstawiciel firmy BBF.

BBF opracowuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego studium wykonalności projektu.

Co z elektryfikacją?

Członkowie Towarzystwa Entuzjastów Kolei z niepokojem odnoszą się również do braku planów elektryfikacji linii kolejowych w ramach rewitalizacji. - Koleje Śląskie dysponują tylko jednostkami elektrycznymi. To oznaczałoby, że te pociągi nie będą mogły tam wjechać - dodaje P. Adamczyk.

BBF wskazuje, że organizatorem przewozów będzie samorząd województwa opolskiego. Natomiast elektryfikacja linii wiązałaby się z poniesieniem dodatkowych nakładów, co mogłoby mieć negatywny wpływ na ocenę wniosku i jego kwalifikację do finansowania w ramach Programu Kolej+. - Nie chcemy żeby ten projekt poszedł na przysłowiową półkę - zaznacza Łukasz Rak.

- Tabor elektryczny jest o połowę tańszy od spalinowego - odpowiada Jarosław Polok z TEK. -  Lokomotyw spalinowych jest na rynku coraz mniej, są praktycznie niedostępne - dodaje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.

Co z pociągami towarowymi?

Projekt rewitalizacji linii kolejowych z Raciborza do Racławic Śl. nie przewiduje również podniesienia standardu torowiska do przewozów towarowych (w parametrach międzynarodowych). O to również wnioskuje TEK.

- Te wnioski będą oceniane. Wszystkie plany, jeśli chodzi o rozbudowę bocznic i innych elementów związanych z transportem towarowym, będą powodowały, że to będą koszty niekwalifikowane i projekt będzie odrzucany - zauważa starosta głubczycki Piotr Soczyński.

Pisanie projektu pod program i co z tego wynika?

Linia kolejowa Racibórz - Głubczyce - Racławice Śl. ma zostać zrewitalizowana w ramach rządowego Programu Kolej+. Priorytetowy cel tego programu to umożliwienie odtworzenia lub utworzenie połączeń kolejowych miast powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi. W tym przypadku chodzi więc o odtworzenie połączenia kolejowego Głubczyc z Opolem. To oczywiście czysta teoria, bo ukształtowanie sieci kolejowej w województwie opolskim wyklucza atrakcyjność takiego połączenia.

W przypadku odtworzenia połączenia, czas podróży z Głubczyc do Opola wahałby się od 1 godziny i 50 minut do 2 godzin i 10 minut**. Na potrzeby oceny wniosku i jego kwalifikacji do finansowania, pozostaje to głównym celem, choć w praktyce wiadomo, że rozchodzi się przede wszystkim o odtworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Racławicami Śląskimi, Głubczycami i Raciborzem. O tym również mówił 3 listopada Łukasz Rak, przedstawiciel firmy BBF, podczas konsultacji społecznych.

Co dalej?

Wnioskodawcy mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dokumenty z opracowaniem wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych do 24 listopada 2021 roku. W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. Na analizę wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają 3 miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie po jej akceptacji przez Ministra Infrastruktury, kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Wojciech Żołneczko

* Głubczyce - Racławice Śl. - Kędzierzyn-Koźle - Opole.

** Głubczyce - Racibórz - Kędzierzyn-Koźle - Opole lub Głubczyce - Racławice Śl. - Nysa - Opole.


Zobacz również: 15.10 do Głubczyc [REPORTAŻ]