Poniedziałek, 17 stycznia 2022

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

Szykują się podwyżki. Starosta Bizoń może zarabiać prawie 20 tys. zł, a szeregowy radny powiatowy ponad 2 tys. zł

19.11.2021 12:42 | 20 komentarzy | juk

W trakcie nadchodzącej sesji rady powiatu wodzisławskiego, która odbędzie się 25 listopada, radni będą głosować nad podwyżką wynagrodzenia dla siebie oraz starosty. Sprawdziliśmy, o ile chcą je podnieść.

Szykują się podwyżki. Starosta Bizoń może zarabiać prawie 20 tys. zł, a szeregowy radny powiatowy ponad 2 tys. zł
Uchwały w sprawie diet radnych i wynagrodzenia starosty będą procedowane w trakcie nadchodzącej sesji, która odbędzie się 25 listopada.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą znacząco wzrosną wynagrodzenia samorządowych włodarzy i diety radnych. W porządku listopadowej sesji rady powiatu wodzisławskiego znalazły się już projekty uchwał dotyczące diet radnych oraz wypłaty starosty.

Podwyżka diet radnych

"W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie wysokości diet przysługujących radnym powiatowym, zachodzi potrzeba dostosowania zapisów ww. uchwały Rady Powiatu do obowiązujących uregulowań" czytamy w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym powiatu wodzisławskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców (jakim jest powiat wodzisławski), miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 100% maksymalnej wysokości diety. Obecnie kwota ta dla powiatu wodzisławskiego wynosi 4 294,60 zł (wcześniej było to 1 789,42).

Jeżeli radni poprą zaproponowany projekt uchwały to: przewodniczący rady otrzymywać będzie 98% podstawy wymiaru diety, czyli 4 208 zł (wcześniej otrzymywał dietę w wysokości 2 630 zł), jego zastępcy otrzymywać będą 3 349 zł (wcześniej - 2 093 zł), nieetatowy członek zarządu - 3 650 zł (wcześniej - 2 281 zł), przewodniczącym stałej komisji rady przysługiwać będzie dieta w wysokości 3 135, czyli 73% bazowej kwoty (wcześniej - 1 959 zł), wiceprzewodniczący komisji stałych otrzymają 2 490 (wcześniej - 1 556 zł), miesięczna dieta dla szeregowego radnego wyniesie z kolei 53% podstawy diety, czyli 2 276 (wcześniej - 1 422). Uchwała jeżeli zostanie przegłosowana w trakcie listopadowych obrad, zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2021 r.

Starosta też z większą wypłatą

W porządku listopadowej sesji znalazł się także projekt uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Leszka Bizonia. Jeżeli radni przegłosują dokument w zaproponowanej formie, to jego wynagrodzenie (brutto) ogółem będzie wynosić 19 870 zł. Na tę kwotę złożą się: wynagrodzenie zasadnicze - 10 300 zł, dodatek funkcyjny - 3 400 zł, dodatek specjalny - 4 110 zł, dodatek za wysługę lat - 2 060 zł. Dotychczas wynagrodzenie Leszka Bizonia wynosiło ogółem 10 800 zł (brutto). Uchwała ma wejść w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że starosta za ten czas otrzyma wyrównanie.

Ludzie:

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski