Poniedziałek, 29 listopada 2021

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

26 października wybory uzupełniające w sołectwie Moszczenica

20.10.2021 06:37 | 1 komentarz | ska

Jeden z nowo wybranych członków rady sołeckiej w Moszczenicy złożył rezygnację, a co za tym idzie prezydent ogłosiła termin zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Termin wyznaczono na 26 października.

26 października wybory uzupełniające w sołectwie Moszczenica
Wybory uzupełniające w Moszczenicy zaplanowano na 26 października. fot. Wikimedia Commons
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

26 października wybory uzupełniające w sołectwie Moszczenica

Zebranie zwoływane jest celem uzupełnienia składu Rady Sołeckiej w związku ze złożoną przez jednego z członków rezygnacją.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin wyborów wyznacza się na ten sam dzień, 10 minut po wyznaczonym czasie. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, w których należy wpisać: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia. Brak podania wymaganych danych spowoduje nieważność głosu.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo organizatorzy proszą o zachowanie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki), a także zachowanie bezpiecznej odległości.