Wtorek, 30 listopada 2021

imieniny: Andrzeja, Justyny, Konstantego

RSS

Dochodzenie w SM „Marcel” w Radlinie

14.10.2021 18:58 | 1 komentarz | apa

21 i 22 września tego roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie. Zaalarmowani przez mieszkańców, iż podczas zebrania będą dyskutowane sporne tematy, które mogą nawet trafić do prokuratury, chcieliśmy wziąć w nim udział. Niestety przed wejściem do sali w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie okazało się, że media nie są wpuszczane na te posiedzenia. 

Dochodzenie w SM „Marcel” w Radlinie
Policja w Wodzisławiu Śląskim prowadzi śledztwo dotyczące SM „Marcel” w Radlinie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Spółdzielnia, zapytana o powody, dlaczego media nie są wpuszczane na posiedzenia, mimo że mieszkańcy widzą potrzebę nagłaśniania problemów, zasłaniała się statutem. - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni już w nazwie mówi, iż biorą w tym spotkaniu udział członkowie Spółdzielni. Zgodnie z § 54 ust. 4 Statutu Spółdzielni mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz  przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście - poinformowała Klaudia Zapalska z działu organizacyjno-prawnego spółdzielni. Prezes Jarosław Ligas zadeklarował jednak, że przedyskutuje z zarządem możliwość udziału mediów w posiedzeniach. 

Śledztwa w prokuraturze nie ma, ale… 

W prokuraturze okręgowej w Gliwicach, a także prokuraturach rejonowych w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku nie odnotowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego SM „Marcel”.  Jak się jednak okazało, Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim została powiadomiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Marcel" o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak poinformował asp. Patryk Błasik, w związku z tym prowadzone jest dochodzenie z art. 286 par.1 kk. Dla dobra prowadzonego postępowania, policja nie ujawnia szczegółów. Komentarza w tej sprawie odmówił również Jarosław Ligas, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie. 

Art. 286 par. 1 kk. dotyczy oszustwa i mówi, że:  „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.