Wtorek, 19 października 2021

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Życie "kopciuchów" nie zostanie przedłużone. Przynajmniej na razie

27.09.2021 07:00 | 6 komentarzy | mad

Uchwała antysmogowa jak na razie nie zostanie odsunięta w czasie. Tak wynika z odpowiedzi, która trafiła do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, po tym jak wystosowano stamtąd apel do radnych Sejmiku Województwa Śląskiego o jej prolongatę. Rajcy wskazywali wtedy na rozbudowywaną w gminie sieć gazową oraz realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii.

Życie "kopciuchów" nie zostanie przedłużone. Przynajmniej na razie
- Możliwe szybkie wycofanie tzw. kopciuchów z użytkowania i zastąpienie ich efektywnym źródłem ciepła leży w interesie społecznym. Stan powietrza ma bowiem bezpośredni wpływ na zdrowie, jakość i długość życia mieszkańców - odpisała radnym Jolanta Prażuch, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (zdjęcie poglądowe)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak wówczas tłumaczyła na sesji wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, tego typu uchwały były podejmowane nie tylko przez jej rodzimy samorząd, ale i inne gminy na terenie województwa śląskiego. - Jesteśmy w trakcie częściowej gazyfikacji gminy. Te przyłącza do proekologicznego ogrzewania, jakim jest sieć gazowa, na pewno będą miały jeszcze miejsce w roku 2022. Stąd prośba o prolongatę tzw. uchwały antysmogowej, która dopuszcza wymianę starych kopciuchów – eksploatowanych powyżej 10 lat do końca tego roku - podkreślała Brzezicka-Tesarczyk (czytaj więcej TUTAJ). 

Mieszkaniec ma prawo, a nie obowiązek

Odpowiedź, która nadeszła z Urzędu Marszałkowskiego jednak nie jest taka, jakiej spodziewali się w Kuźni Raciborskiej. - Propozycja zmiany terminów wymiany instalacji z powodu zamierzonej budowy sieci gazowej wymaga szczegółowej analizy i oszacowania skali tego zjawiska. Planowana budowa sieci gazowej nie gwarantuje, że zostanie ona ukończona we wskazanym terminie, a mieszkańcy zostaną do niej podłączeni i przejdą na ogrzewanie gazowe - odpowiedziała Jolanta Prażuch, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przypomniała, że mieszkaniec ma prawo wyboru źródła ciepła i nie ma obowiązku przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej.

Stan powietrza wpływa na jakość życia

Dyrektor Prażuch wskazała, że ewentualne konsekwencje za niedostosowanie się do wymogów uchwały antysmogowej należy do organu gminnego, w którego kompetencjach leży przeprowadzenie stosownych kontroli. - Ponadto każde wydłużenie terminu likwidacji starych, niespełniających żadnych norm emisyjnych instalacji grzewczych powoduje brak poprawy jakości powietrza i niedotrzymywanie wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5, do których zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE (CAFE). Należy mieć także na względzie, że możliwe szybkie wycofanie tzw. kopciuchów z użytkowania i zastąpienie ich efektywnym źródłem ciepła leży w interesie społecznym. Stan powietrza ma bowiem bezpośredni wpływ na zdrowie, jakość i długość życia mieszkańców - czytamy w odpowiedzi.

Powołano zespół

W piśmie, które trafiło do radnych z Kuźni Raciborskiej, podkreślono, że marszałek Jakub Chełstowski powołał zespół do spraw analizy realizacji uchwały, którego zadaniem jest przeanalizowanie możliwych wariantów do nowelizacji uchwały. Jak zapewnia Jolanta Prażuch, kwestia wskazywana przez radnych z Kuźni Raciborskiej również jest tematem pracy zespołu.

- Jeśli w wyniku prac zespołu powstanie propozycja zmian poszczególnych zapisów uchwały antysmogowej, zostaną one przekazane Zarządowi Województwa Śląskiego. W przypadku, gdy Zarząd opracuje nowy projekt uchwały antysmogowej, zgodnie z art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przedstawi projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom - dodała dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

(mad)


Co to za uchwała?

Uchwała sejmiku województwa śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, weszła w życie 1 września 2017 r. Ma wyeliminować zatruwające powietrze urządzenia grzewcze, obowiązuje na terenie całego województwa śląskiego, a regulacjom, które wprowadza uchwała, muszą podporządkować się mieszkańcy województwa. Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Likwidacja kotłów pozaklasowych eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub bez tabliczki znamionowej musi nastąpić do końca 2021 roku.

Ludzie:

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej