środa, 19 stycznia 2022

imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

RSS

Burza na sesji. Poszło o planowaną przebudowę ul. Głożyńskiej

24.08.2021 07:00 | 10 komentarzy | juk

Dawno tyle emocji nie towarzyszyło obradom rady powiatu wodzisławskiego jak podczas ostatniej sesji. Dyskusja głównie dotyczyła petycji, jaką założyli mieszkańcy Radlina w sprawie zmiany kwalifikacji ul. Głożyńskiej z powiatowej na drogę miejską. Polemika między radnymi powiatowymi a mieszkańcami i starostą wodzisławskim wydawał się nie mieć końca. Ostatecznie nie doszli oni do konsensusu zadowalającego wszystkie strony.

Burza na sesji. Poszło o planowaną przebudowę ul. Głożyńskiej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na początku lipca grupa mieszkańców Radlina skierowała do wodzisławskiego starostwa pismo. Zawarli w niej dosłownie dwa zdania. "Nie zgadzamy się z projektem przebudowy i rozbudowy ul. Głożyńskiej. Domagamy się bezwzględnie ustanowienia bezpiecznego chodnika, odwodnienia drogi, naprawienia nawierzchni i zmiany kwalifikacji ulicy z powiatowej na drogę miejską" czytamy w piśmie. Petycje podpisało prawie 130 mieszkańców.

Przypomnijmy, że tak stanowcza reakcja mieszkańców jest pokłosiem działań starostwa i włodarzy Radlina, którzy zdecydowali się na opracowywanie projektu przebudowy ul. Głożyńskiej od granicy administracyjnej z Wodzisławiem Śl. do granicy z Rydułtowami. O sprawie już kilkukrotnie pisaliśmy na łamach portalu Nowiny. Jak tłumaczy wodzisławskie starostwo głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zaprojektowanie chodnika na całej długości wraz z oświetleniem ulicznym, a także nowej konstrukcji jezdni i odwodnienia drogi. Mieszkańcy ul. Głożyńskiej z kolei nie zgadzają się na plan przebudowy. Spór toczy się m.in. o: poszerzenie drogi - aby mógł powstać chodnik i nowa droga, właściciele działek wzdłuż ulicy muszą przesunąć ogrodzenia i oddać część swojego terenu. W efekcie wielu z nich obawia się drogi tuż przed wejściem do domów.

- Brak jest uzasadnionych podstaw do podjęcia działań mających na celu zmianę ul. Głożyńskiej z drogi powiatowej na miejską - zdecydowała komisja skarg, wniosków i petycji.

Zdanie komisji

Petycję mieszkańców rozpatrywała komisji komisja skarg, wniosków i petycji. Jak podkreślała podczas sesji, która odbyła się 18 sierpnia jej przewodnicząca Barbara Połednik, członkowie komisji przeprowadzili niezbędne czynności wyjaśniające związane z rozpatrzeniem petycji, ale tylko w zakresie ewentualnej zmiany jej kwalifikacji. Pozostałe oczekiwania mieszkańców nie są w gestii rady, a organu wykonawczego, czyli zarządu powiatu. Ostatecznie członkowie komisji doszli do wniosku, że brak jest uzasadnionych podstaw do podjęcia działań mających na celu zmianę ul. Głożyńskiej z drogi powiatowej na miejską. - Dokonanie tej zmiany doprowadziłoby jedynie do zmiany zarządcy drogi i nie miałoby żadnego wpływu na jej przebudowę - podkreślała Barbara Połednik. W efekcie komisja przedłożyła radzie powiatu projekt uchwały odmawiający uwzględnienia petycji mieszkańców.

Dwa spojrzenia

W trakcie obrad głos zabrał starosta Leszek Bizoń. Podkreślał, że ul. Głożyńska jako droga powiatowa jest obecnie jedyną prawienie możliwą opcją. - Zarówno zarząd powiatu jak i radcy prawni starostwa stoimy na stanowisku, że ta ulica powinna być drogą powiatową. W tej chwili praktycznie nie ma możliwości prawnych by stała się drogą miejską - mówił Leszek Bizoń.

Po wygłoszonym stanowisku pana starosty w dyskusję włączyła się Natalia Skowrońska - adwokat, która reprezentowała część mieszkańców ul. Głożyńskiej. - Padło tutaj stwierdzenie, że prawnie niemożliwa jest zmiana kategorii drogi. Warto jednak zauważyć, że ul. Głożyńska nie łączy siedziby powiatu z siedzibą gminy, czy siedzibami gmin między sobą. Jej funkcję można określić jako lokalną o znaczeniu lokalnym - mówiła. Starosta nawiązując do tych słów stwierdził jedynie, że stanowisko pani mecenas jest "jej interpretacją prawa".

Ludzie:

Barbara Połednik

Barbara Połednik

Radna Powiatu Wodzisławskiego

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski