Poniedziałek, 20 września 2021

imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

RSS

Kompleksowa analiza ekonomiczna finansowania firmy - jak powinna być wyceniona firma: wskaźniki analizy sytuacji ekonomiczno (finansowej przedsiębiorstwa)

29.07.2021 13:37 | 0 komentarzy | (s)

Wycena przedsiębiorstwa to wnikliwa analiza sytuacji ekonomicznej danego podmiotu gospodarczego przy wykorzystaniu określonych narzędzi, metod i wskaźników ekonomicznych. Podstawowym celem wyceny firmy jest wskazanie, jaka jest jej wartość. Za przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa powinni odpowiadać osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz wykształcenie kierunkowe. W ramach wyceny przedsiębiorstw analizowany może być dany podmiot jako całość bądź jedynie jego część, gdy jest ona w odpowiednim stopniu wyodrębniona. Poniżej prezentujemy informacje na temat tego, jakie są ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw.

Kompleksowa analiza ekonomiczna finansowania firmy - jak powinna być wyceniona firma: wskaźniki analizy sytuacji ekonomiczno (finansowej przedsiębiorstwa)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wycena firmy - informacje podstawowe

Na czym polega wycena firmy? | Kancelaria SIPEX przedstawia na swojej stronie szereg wartościowych informacji na ten temat. Czytamy tam m.in., że wycena przedsiębiorstwa to proces, którego podstawowym celem jest zweryfikowanie wartości danego podmiotu gospodarczego. Wykorzystuje się do tego odpowiednie metody, które pozwalają na zebranie odpowiednich informacji oraz ich właściwe zinterpretowanie.

Co ważne, dokonywanie oceny wartości firmy powinno przekazywać się wyłącznie fachowcom, którzy posiadają wiedzę na ten temat. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że analiza wartości przedsiębiorstwa została przeprowadzona w sposób właściwy, a firma będzie miała znacznie lepszą pozycję podczas ewentualnych negocjacji dotyczących warunków jej sprzedaży innemu podmiotowi. Wycena przedsiębiorstw musi uwzględniać podstawowe czynniki, takie jak rodzaj, forma prawna, zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności.

Wybór metody

Mimo iż obecnie nie istnieją w Polsce powszechne krajowe zasady wyceny, ponieważ polski ustawodawca nie stworzył do tej pory żadnych regulacji prawnych dotyczących tej kwestii, to istnieje szereg dobrych praktyk, którymi kierują się specjaliści odpowiadający za przygotowywanie wyceny.

Cel i okoliczności przeprowadzania wyceny 

Jednym z najważniejszych etapów podczas szacowania wartości danej firmy jest określenie celu tej czynności. To na tej podstawie należy zdecydować, którą z metod wyceny firmy należy wybrać. Z reguły wycena firmy jest sporządzana wtedy, gdy jej właściciel otrzymał ofertę jej kupna od innego podmiotu. Często zdarza się też tak, że stworzenie wyceny wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Ma to miejsce m.in. wtedy, gdy następują fuzje, przekształcenia formy prawnej, przejęcia udziałów itd. Przedsiębiorca może też być zobowiązany do sprecyzowania wartości firmy w przypadku weryfikacji zdolności kredytowej podczas ubiegania się o wsparcie finansowe.

Najczęściej stosowane metody wyceny przedsiębiorstw

Liczba dostępnych metod wyceny podmiotów gospodarczych jest bardzo duża. Specjaliści, by określić wartość firmy najczęściej wykorzystują następujące metody:

  • Metody porównawcze. Istotą metod porównawczych jest porównanie danej firmy z konkurencyjnymi podmiotami z danej branży gospodarki.
  • Metody majątkowe. W metodach majątkowych wyceny przedsiębiorstw weryfikuje się, jakie zasoby majątkowe posiada dany podmiot gospodarczy. W tym celu sumuje się wartość posiadanych aktywów netto, a następnie kwotę tą pomniejsza się o sumę posiadanych zobowiązań. W ten sposób uzyskuje się rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa.
  • Metody dochodowe. Zamiennie można określić je jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Istotą tej metody jest prognoza przyszłych dochodów z tytułu prowadzonej działalności zdyskontowanych prognozowaną stopą wzrostu.

Każda z metod bazuje na zupełnie innych informacjach i danych. Znaczne różnice występują także w sposobie realizowania analizy. Często zdarza się, że proces wyceny musi być realizowany kilkukrotnie, ponieważ zastosowanie tylko jednej metody w procesie wyceny nie przynosi miarodajnych wyników. Aby dobrze określić wartość prowadzonej działalności gospodarczej, najlepiej jest zatem skorzystać z kilku metod jednocześnie. Więcej informacji o tym, jak powinno przebiegać określenie wartości firmy można znaleźć na portalu Rzeczoznawcy.net.pl

Materiał zewnętrzny